Algemeen

In de sectie Algemeen kunt u verscheidene standaardinstellingen voor het opslaan van documenten selecteren, evenals het standaard bestandstype.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - Laden/Opslaan - Algemeen.


Afbeelding van dialoogvenster Opties - Lade/Opslaan - Algemeen

warning

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.


Laden

Door gebruiker gedefinieerde instellingen samen met het document laden

Laadt de in een document opgeslagen gebruikergedefinieerde instellingen, die met het document werden opgeslagen.

Als het keuzevakje Door gebruiker gedefinieerde instellingen samen met het document laden niet is gemarkeerd, zijn de volgende eigen instellingen nog steeds van toepassing:

Sommige instellingen worden altijd geladen met een document of dit aankruisvakje nu wel of niet is gemarkeerd:

Door gebruiker gedefinieerde instellingen samen met het document laden

Indien ingeschakeld, worden de printerinstellingen samen met het document geladen. Dit kan nodig zijn als een document op niet-lokale printer afgedrukt moet worden, als u de printer niet handmatig wijzigt in het dialoogvenster Afdrukken. Indien uitgeschakeld, wordt uw standaardprinter gebruikt om dit document af te drukken. De huidige printerinstellingen zullen worden opgeslagen met het document ongeacht of deze optie is aangezet.

Opslaan

Documenten automatisch opslaan

Documenteigenschappen bewerken vóór opslaan

Als u dit aankruisvakje markeert zal het dialoogvenster Eigenschappen telkens verschijnen als u de opdracht Opslaan als selecteert.

Altijd een reservekopie maken

Slaat de vorige versie van een document op als een veiligheidskopie wanneer u een document opslaat. Elke keer als LibreOffice een veiligheidskopie maakt, wordt de vorige veiligheidskopie vervangen. De veiligheidskopie krijgt de extensie .BAK.

Kies - LibreOffice - Paden, en voer dan een nieuw pad in voor de reservekopie om de locatie van de reservekopie te wijzigen.

AutoHerstel-informatie opslaan elke

Specificeert het LibreOffice dat de informatie opslaat die nodig is om alle open documenten na een crash te herstellen. U kan een tijdsinterval voor opslag opgeven.

Minuten

Definieer de tijdsinterval in minuten voor het automatisch opslaan van AutoHerstel-informatie.

Het document automatisch opslaan in

Geeft aan dat LibreOffice alle geopende documenten opslaat bij het automatisch opslaan van herstelgegevens. Gebruikt dezelfde tijdsinterval als AutoHerstel doet.

URL's relatief aan bestandssysteem opslaan

Met deze optie kunt u de standaard selecteren voor relatieve adressering van URL's in het bestandssysteem en op internet. Relatieve adressering is alleen mogelijk als het brondocument en het document waarnaar wordt verwezen zich beide op dezelfde schijf bevinden.

Een relatief adres begint altijd vanuit de map waarin het huidige document zich bevindt. Daarentegen begint een absoluut adres altijd vanuit een basismap. In de volgende tabel wordt het verschil in syntaxis geïllustreerd tussen relatieve en absolute verwijzingen:

Voorbeelden

Bestandssysteem

Internet

relatief

../afbeeldingen/afb.jpg

../afbeeldingen/afb.jpg

absoluut

bestand:///C:/werk/afbeeldingen/afb.jpg

https://mijnserver.com/werk/afbeeldingen/afb.jpg


warning

De Helptip geeft altijd een absoluut pad weer. Als een document echter is opgeslagen in HTML-opmaak, zal LibreOffice een relatief pad invoeren als het toepasselijke keuzevakje is geselecteerd.


Selecteer dit vakje voor het relatief opslaan van URL's in het bestandssysteem.

URL's relatief opslaan naar internet

Selecteer dit vakje voor het relatief opslaan van URL's op het internet.

Standaard bestandsformaat en ODF-instellingen

ODF-indeling versie

LibreOffice 7.0 ondersteunt de OpenDocument-indeling (ODF) versie 1.3. De eerdere versies van LibreOffice ondersteunen de bestandsindeling ODF 1.2. Eerdere bestandsindelingen kunnen niet alle nieuwe functies van de nieuwe software opslaan.

OpenOffice.org 3 en StarOffice 9 introduceerden nieuwe functies die moeten worden opgeslagen met de OpenDocument-indeling (ODF) versie 1.2. De eerdere versies van OpenOffice.org 2 en StarOffice 8 ondersteunen de bestandsindelingen ODF 1.0 / 1.1. Die oudere bestandsindelingen kunnen niet alle nieuwe functies van de nieuwe software opslaan.

De huidige versies van LibreOffice kunnen documenten openen in ODF-indelingen 1.0 / 1.1, 1.2 en 1.3.

Wanneer u een document opslaat, kunt u selecteren of u het document wilt opslaan in de indeling ODF 1.3, ODF 1.3 Extended, ODF 1.2, ODF 1.2 Extended, ODF 1.2 Extended (compatibiliteitsmodus) of in de eerdere indeling ODF 1.0 / 1.1.

note

Momenteel maken de ODF 1.2 (Extended) of nieuwere indelingen het mogelijk dat bestanden van Draw en Impress notities bevatten. Deze notities kunnen worden ingevoegd door Invoegen - Notitie in de nieuwste softwareversie. De notities gaan verloren bij het laden van bestanden in eerdere softwareversies die zijn opgeslagen met de nieuwste softwareversie.


Sommige bedrijven of organisaties hebben mogelijk ODF-documenten nodig in de indeling ODF 1.0 / 1.1 of ODF 1.2. U kunt deze indeling om op te slaan selecteren in de keuzelijst. Deze oudere indelingen kunnen niet alle nieuwe functies opslaan, dus de nieuwe indeling ODF 1.3 (Extended) wordt waar mogelijk aanbevolen.

De ODF 1.2 Extended (compatibiliteitsmodus) is een meer achterwaarts compatibele ODF 1.2 uitgebreide modus. Het gebruikt functies die verouderd zijn in ODF 1.2 en / of het is 'bug-compatibel' met oudere OpenOffice.org-versies. Het kan handig zijn als u ODF-documenten moet uitwisselen met gebruikers die oudere applicaties van vóór ODF 1.2 of ODF 1.2 gebruiken.

Waarschuwen wanneer niet in ODF- of standaardindeling wordt opgeslagen

U kunt een waarschuwing laten weergeven wanneer u een document opslaat in een andere indeling dan OpenDocument of een indeling die u niet als standaardindeling hebt ingesteld via Laden/Opslaan - Algemeen.

U kunt kiezen welk bestandsformaat als standaard moet worden toegepast bij het opslaan van documenten in verschillende documenttypen. Als u bijvoorbeeld uw documenten altijd uitwisselt met andere personen die Microsoft Office gebruiken, kunt u hier specificeren dat LibreOffice alleen de Microsoft Office-bestandsformaten als standaard gebruikt.

Documenttype

Selecteer het documenttype waarvoor u de standaard bestandsindeling wilt definiëren.

Altijd opslaan als

Specificeert dat documenten van het type dat aan de linkerkant geselecteerd is, altijd worden opgeslagen in deze bestandsindeling. U kunt een andere bestandsindeling selecteren voor het huidige document in het dialoogvenster Opslaan als.

warning

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.


Help ons, alstublieft!