Algemeen

In de sectie Algemeen kunt u verscheidene standaardinstellingen voor het opslaan van documenten selecteren, evenals het standaard bestandstype.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - Laden/Opslaan - Algemeen.


Options Save Dialog Image

warning

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.


Laden

Door gebruiker gedefinieerde instellingen samen met het document laden

Laadt de in een document opgeslagen gebruikergedefinieerde instellingen, die met het document werden opgeslagen.

Als het keuzevakje Door gebruiker gedefinieerde instellingen samen met het document laden niet is gemarkeerd, zijn de volgende eigen instellingen nog steeds van toepassing:

Sommige instellingen worden altijd geladen met een document of dit aankruisvakje nu wel of niet is gemarkeerd:

Door gebruiker gedefinieerde instellingen samen met het document laden

Indien ingeschakeld, worden de printerinstellingen samen met het document geladen. Dit kan nodig zijn als een document op niet-lokale printer afgedrukt moet worden, als u de printer niet handmatig wijzigt in het dialoogvenster Afdrukken. Indien uitgeschakeld, wordt uw standaardprinter gebruikt om dit document af te drukken. De huidige printerinstellingen zullen worden opgeslagen met het document ongeacht of deze optie is aangezet.

Opslaan

Documenten automatisch opslaan

Documenteigenschappen bewerken vóór opslaan

Als u dit aankruisvakje markeert zal het dialoogvenster Eigenschappen telkens verschijnen als u de opdracht Opslaan als selecteert.

Altijd een reservekopie maken

Slaat de vorige versie van een document op als een veiligheidskopie wanneer u een document opslaat. Elke keer als LibreOffice een veiligheidskopie maakt, wordt de vorige veiligheidskopie vervangen. De veiligheidskopie krijgt de extensie .BAK.

Kies - LibreOffice - Paden, en voer dan een nieuw pad in voor de reservekopie om de locatie van de reservekopie te wijzigen.

AutoHerstel-informatie opslaan elke

Specifieert dat LibreOffice de informatie opslaat die nodig is om alle open documenten na een crash te herstellen. U kan een tijdsinterval voor opslag opgeven.

Minuten

Definieer de tijdsinterval in minuten voor het automatisch opslaan van AutoHerstel-informatie.

Het document automatisch opslaan in

Geeft aan dat LibreOffice alle geopende documenten opslaat bij het automatisch opslaan van herstelgegevens. Gebruikt dezelfde tijdsinterval als AutoHerstel doet.

URL's relatief opslaan naar bestandssysteem

Hier kunt u de standaard selecteren voor relatieve adressering van URL's in het bestandssysteem en op het internet. Relatieve adressering is alleen mogelijk als het brondocument en het document waarnaar wordt verwezen zich beide op hetzelfde station bevinden.

Een relatief adres begint altijd vanuit de map waarin het huidige document zich bevindt. Daarentegen begint een absoluut adres altijd vanuit een basismap. In de volgende tabel wordt het verschil in syntaxis geïllustreerd tussen relatieve en absolute verwijzingen:

Voorbeelden

Bestandssysteem

Internet

relatief

../afbeeldingen/afb.jpg

../afbeeldingen/afb.jpg

absoluut

bestand:///C:/werk/afbeeldingen/afb.jpg

https://mijnserver.com/werk/afbeeldingen/afb.jpg


warning

De Helptip geeft altijd een absoluut pad weer. Als een document echter is opgeslagen in HTML-opmaak, zal LibreOffice een relatief pad invoeren als het toepasselijke keuzevakje is geselecteerd.


Selecteer dit vak voor relatief opslaan van URL's naar het bestandssysteem.

URL's relatief opslaan naar internet

Selecteer dit vak voor relatief opslaan van URL's naar het internet.

Standaard bestandsformaat en ODF-instellingen

ODF-indeling versie

LibreOffice 7.0 supports the OpenDocument format (ODF) version 1.3. The prior versions of LibreOffice support the file format ODF 1.2. Prior file formats cannot store all new features of the new software.

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduced new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1, 1.2, and 1.3.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.3, ODF 1.3 Extended, ODF 1.2, ODF 1.2 Extended, ODF 1.2 Extended (compatibility mode), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

note

Currently, the ODF 1.2 (Extended) or newer formats enable files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1, or ODF 1.2 format. You can select these format to save in the listbox. These older formats cannot store all new features, so the new format ODF 1.3 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compatibility mode) is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF 1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful if you need to interchange ODF documents with users who use pre-ODF 1.2 or ODF 1.2-only legacy applications.

Waarschuwen wanneer niet in ODF- of standaardindeling wordt opgeslagen

U kunt een waarschuwing laten weergeven wanneer u een document opslaat in een andere indeling dan OpenDocument of een indeling die u niet als standaardindeling hebt ingesteld via Laden/Opslaan - Algemeen.

U kunt kiezen welk bestandsformaat als standaard moet worden toegepast bij het opslaan van documenten in verschillende documenttypen. Als u bijvoorbeeld uw documenten altijd uitwisselt met andere personen die Microsoft Office gebruiken, kunt u hier specificeren dat LibreOffice alleen de Microsoft Office-bestandsformaten als standaard gebruikt.

Documenttype

Selecteer het documenttype waarvoor u de standaard bestandsindeling wilt definiëren.

Altijd opslaan als

Specificeert dat documenten van het type dat aan de linkerkant geselecteerd is, altijd worden opgeslagen in deze bestandsindeling. U kunt een andere bestandsindeling selecteren voor het huidige document in het dialoogvenster Opslaan als.

warning

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.


Help ons, alstublieft!