Gebruikersgegevens

Hier kunt u gebruikersgegevens invoeren of bewerken. Sommige gegevens kunnen bij het installeren van LibreOffice al ingevuld zijn door de gebruiken of de systeembeheerder.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - LibreOffice - Gebruikersgegevens.


Bijna alle gegevens kunnen door sjablonen en Assistenten in LibreOffice worden gebruikt. Bijvoorbeeld, de "Voornaam" en "Achternaam" in de gegevensvelden worden onder Bestand - Eigenschappen gebruikt om de auteur van een nieuw document te identificeren.

Sommige gebruikersgegevens worden automatisch in een interne woordenlijst opgeslagen zodat de spellingcontrole ze herkent. Als er tikfouten worden gemaakt kan het programma correctiesuggesties geven. Wijzigingen in de gegevens worden pas effectief nadat LibreOffice is herstart.

Gebruikersgegevens worden ook gebruikt bij het maken van notities en bij het volgen van de wijzigingsmodus om de auteur van reacties/bewerkingen te identificeren; en om de laatste bewerkingspositie in het document te markeren, zodat wanneer de auteur het document later opent, het wordt geopend op de laatste bewerkingspositie.

Cursorpositie

Over het algemeen worden alle documenten geopend met de cursor aan het begin van het document.

Als de auteur van een tekstdocument in Writer een document opslaat en opnieuw opent dan komt de cursor op dezelfde positie te staan als waar de cursor stond op het moment dat het document is opgeslagen. Dit werkt alleen als de naam van de auteur werd ingevoerd in - LibreOffice - Gebruikersgegevens.

Adres

Gebruik het veld Adres om uw persoonlijke gebruikersgegevens in te voeren en te bewerken.

Firma

In dit veld vult u de naam van uw bedrijf in.

Voornaam

Voer uw voornaam in.

Naam

Voer uw achternaam in.

Initialen

Voer uw initialen in.

Straat

In dit veld voert u uw straatnaam en huisnummer in.

Postcode

In dit veld voert u uw postcode in.

Plaats

Voer uw woonplaats in.

Land

Vul uw land in.

Land

Vul uw provincie in.

Titel

In dit veld voert u uw titel in.

Functie

Voer hier uw positie in het bedrijf in.

Tel. (Privé)

Voer hier uw privé telefoonnummer in.

Tel. (Zakelijk)

Voer hier uw zakelijk telefoonnummer in.

Fax

Voer hier uw faxnummer in.

E-mail

Typ uw e-mailadres. Bijvoorbeeld, mijn.naam@mijn.aanbieder.com

Cryptografie

Stel de gewenste openbare sleutel in voor OpenPGP-codering en digitale handtekening. Deze voorkeurssleutels worden vooraf geselecteerd in het selectiedialoogvenster, telkens wanneer u een document ondertekent of codeert, zodat u het niet zelf hoeft te selecteren wanneer u vaak met Ă©Ă©n specifieke sleutel tekent.

OpenPGP-ondertekeningssleutel

Selecteer uw OpenPGP-sleutel in de keuzelijst voor het ondertekenen van ODF-documenten.

OpenPGP-coderingssleutel

Selecteer uw OpenPGP-sleutel in de keuzelijst voor het versleutelen van ODF-documenten.

Wanneer u documenten codeert, codeer dan altijd met uw persoonlijke sleutel

Schakel dit selectievakje in om het bestand ook met uw openbare sleutel te versleutelen, zodat u het document kunt openen met uw privésleutel.

warning

Laat deze optie geselecteerd, als u ooit documenten wilt kunnen decoderen die u heeft versleuteld voor andere mensen.


Help ons, alstublieft!