Opties

Deze opdracht opent een dialoogvenster voor een aangepaste programmaconfiguratie.

Al uw instellingen worden automatisch opgeslagen. Dubbelklik op dit item of klik op het plus-teken om het item uit te breiden. Klik op het min-teken of dubbelklik op het item om het item te verkleinen.

note

U ziet alleen de vermeldingen die van toepassing zijn op het huidige document. Als het huidige document een tekstdocument is, ziet u de vermelding LibreOffice Writer, enzovoort voor alle modules van LibreOffice.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies in het menu rechtsboven (☰) Opties.

Vanaf het toetsenbord:

Alt+F12


Knoppen van het dialoogvenster Opties

OK

Sla de wijzigingen van de pagina op en sluit het dialoogvenster Opties.

Annuleren

Sluit het dialoogvenster Opties en verwerp alle wijzigingen.

Toepassen

Past de gewijzigde of geselecteerde waarden toe zonder het dialoogvenster Opties te sluiten.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

warning

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.


Hulp

Opent de Help-inhoud voor de weergegeven Opties-pagina.

LibreOffice

Gebruik dit dialoogvenster om algemene instellingen te maken voor het werken met LibreOffice. De informatie heeft betrekking op zaken als gebruikersgegevens, opslaan, afdrukken en paden naar belangrijke bestanden en mappen.

Laden/Opslaan

Voer hier uw algemene Laden/Opslaan-instellingen in.

Taalinstellingen

Definieert de eigenschappen voor aanvullende talen.

LibreOffice Writer

Deze instellingen bepalen hoe tekstdocumenten die in LibreOffice zijn gemaakt, worden verwerkt. U kunt ook instellingen voor het huidige tekstdocument definiëren.

LibreOffice Writer/Web

Hier kunt u de basisinstellingen voor LibreOffice-documenten in HTML-indeling opgeven.

LibreOffice Calc

Definieert verschillende instellingen voor werkbladen, weer te geven inhoud en de cursorrichting na het invoeren van een cel. U kunt ook sorteerlijsten definiëren, het aantal decimalen bepalen en de instellingen voor het vastleggen en markeren van wijzigingen.

LibreOffice Impress

Definieert verschillende instellingen voor nieuw gemaakte presentatiedocumenten, zoals de inhoud die moet worden weergegeven, de gebruikte maateenheid of en hoe rasteruitlijning moet worden uitgevoerd

LibreOffice Draw

Definieert de globale instellingen voor tekendocumenten, inclusief de inhoud die moet worden getoond, de schaal die moet worden gebruikt, de rasteruitlijning en de inhoud die standaard moet worden afgedrukt.

LibreOffice Math

Definieert de afdrukindeling en afdrukopties voor alle nieuwe formuledocumenten. Deze opties worden toegepast wanneer u een formule direct uit LibreOffice Math wilt afdrukken.

LibreOffice Base

Definieert de algemene instellingen voor de gegevensbronnen in LibreOffice.

Diagrammen

Definieert de algemene instellingen voor diagrammen.

Internet

Specificeert internetinstellingen.

Help ons, alstublieft!