Submenu Formulieren

Bevat opdrachten voor het activeren van de formulierontwerpmodus, het inschakelen/uitschakelen van besturingsassistenten en het invoegen van formulierbesturingselementen in uw document.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Formulieren.


Ontwerpmodus

Activeert of deactiveert de ontwerpmodus.

Assistent Besturingselementen

Activeert of deactiveert de Assistent Besturingselementen.

Eigenschappen

Opent een dialoogvenster voor het bewerken van de eigenschappen van een geselecteerd besturingselement.

Formulier

In dit dialoogvenster kunt u onder andere de gegevensbron en de gebeurtenissen voor het gehele formulier specificeren.

Formulier-navigator

De Formulier-navigator openen. In de Formulier-navigator worden alle formulieren en subformulieren van het huidige document weergegeven, samen met hun respectievelijke besturingselementen.

Activeringsvolgorde

Opent het dialoogvenster Tabvolgorde, zodat u de volgorde kunt wijzigen waarin besturingsvelden de focus krijgen wanneer de gebruiker op de tab-toets drukt.

Veld toevoegen

Opent een venster waarin u een databaseveld kunt selecteren om toe te voegen aan het formulier of rapport.

In ontwerpmodus openen

Opent formulieren in Ontwerpmodus zodat het formulier bewerkt kan worden.

Automatische focus besturingselement

Activeert of deactiveert Automatische focus besturingselement

Help ons, alstublieft!