Werkbalk Media afspelen

De werkbalk Media afspelen openen

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Werkbalken - Media afspelen.


Openen

Opent een filmbestand of een geluidsbestand waarvan u een voorbeeld wilt bekijken.

Toepassen

Voegt het huidige filmbestand of geluidsbestand als een media-object in het huidige document in.

Afspelen

Speelt het huidige bestand af.

Pauzeren

Pauzeert of hervat het afspelen van het huidige bestand.

Stoppen

Stopt het afspelen van het huidige bestand.

Herhalen

Speelt het bestand herhaaldelijk af.

Dempen

Zet geluid uit of aan.

Schuifregelaar voor het volume

Past het volume aan.

Weergave

Past de grootte van de filmweergave aan.

Schuifregelaar voor de positie

Hiermee kunt u naar een andere positie in het bestand gaan.

Help ons, alstublieft!