Werkbalk Punten bewerken

De werkbalk Punten bewerken verschijnt wanneer u een polygoonobject selecteert en op Punten bewerken klikt.

Met de geboden functies kunt u de punten bewerken van een boog of een object dat naar een boog geconverteerd is. De volgende pictogrammen zijn beschikbaar:

Punten bewerken

Met het pictogram Punten bewerken kunt u de bewerkingsmodus voor Bézierobjecten in- of uitschakelen. In de bewerkingsmodus kunnen afzonderlijke punten van het tekenobject geselecteerd worden.

Pictogram Punten bewerken

Punten bewerken

Punten verplaatsen

Activeert een modus waarin u punten kunt verplaatsen. De muisaanwijzer geeft een leeg vierkantje weer wanneer hij boven een punt zweeft. Sleep dat punt naar een andere locatie. De boog aan weerszijden van het punt volgt de beweging; de sectie van de boog tussen de volgende punten verandert van vorm.

Wijs naar de boog tussen twee punten of binnen een gesloten boog en sleep met de muis om de hele boog te verplaatsen zonder de vorm aan te tasten.

Pictogram Punten verplaatsen

Punten verplaatsen

Punten invoegen

Activeert de invoegmodus. In deze modus kunt u punten invoegen. U kunt ook punten verplaatsen, net zoals in de verplaatsingsmodus. Als u echter op de boog tussen twee punten klikt en de muis een stukje verplaatst terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, voegt u een nieuw punt in. Dit is een vloeiend punt, en de lijnen naar de besturingspunten lopen parallel en blijven parallel wanneer ze verplaatst worden.

Als u een hoekpunt wilt maken, moet u eerst een vloeiend of symmetrisch punt invoegen, dat dan via de opdracht Hoekpunt naar een hoekpunt geconverteerd wordt.

Pictogram Punten invoegen

Punten invoegen

Punten verwijderen

Gebruik het pictogram Punten verwijderen om een of meerdere geselecteerde punten te verwijderen. Als u meerdere punten wilt selecteren, klikt u op de toepasselijke punten terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt.

Selecteer eerst de punten die verwijderd moeten worden en klik dan op dit pictogram of druk op Delete.

Pictogram Punten verwijderen

Punten verwijderen

Boog splitsen

Via het pictogram Boog splitsen wordt een boog gesplitst. Selecteer het punt of de punten waar u de boog wilt splitsen, en klik dan op het pictogram.

Pictogram Boog splitsen

Boog splitsen

Naar boog converteren

Converteert een boog naar een rechte lijn, of converteert een rechte lijn naar een boog. Als u één punt selecteert, wordt de boog vóór het punt geconverteerd. Selecteert u twee punten, dan wordt de boog tussen de punten geconverteerd. Selecteert u meer dan twee punten, dan wordt er telkens wanneer u op dit pictogram klikt, een ander deel van de boog geconverteerd. Indien nodig worden ronde punten naar hoekpunten geconverteerd en hoekpunten naar ronde punten.

Als een bepaalde sectie van de boog recht is, hebben de eindpunten van de lijn elk maximaal één besturingspunt. Ze kunnen niet naar ronde punten gewijzigd worden, tenzij de rechte lijn terug geconverteerd wordt naar een boog.

Pictogram Naar boog converteren

Naar boog converteren

Hoekpunt

Converteert het geselecteerde punt of de geselecteerde punten naar hoekpunten. Hoekpunten hebben twee verplaatsbare besturingspunten, die niet afhankelijk van elkaar zijn. Een gebogen lijn gaat daarom niet recht door een hoekpunt, maar vormt een hoek.

Pictogram Hoekpunt

Hoekpunt

Gladde overgang

Converteert een hoekpunt of symmetrisch punt naar een vloeiende punt. Beide besturingspunten van het hoekpunt worden parallel uitgelijnd en kunnen alleen tegelijk verplaatst worden. De besturingspunten kunnen verschillende lengtes hebben, zodat u de mate van kromming kunt variëren.

Pictogram Soepele overgang

Gladde overgang

Symmetrische overgang

Dit pictogram converteert een hoekpunt of vloeiend punt naar een symmetrisch punt. Beide besturingspunten van het hoekpunt worden parallel uitgelijnd en hebben dezelfde lengte. Ze kunnen alleen tegelijk verplaatst worden en de mate van kromming is in beide richtingen hetzelfde.

Pictogram Symmetrische overgang

Symmetrische overgang

Bézier sluiten

Sluit een lijn of boog. Een lijn wordt gesloten door het laatste punt met het eerste te verbinden, wat aangegeven wordt door een vergroot vierkant.

Pictogram Bézierboog sluiten

Bézier sluiten

Punten elimineren

Markeert het huidige punt, of de geselecteerde punten, voor verwijdering. Dit gebeurt in het geval het punt op een rechte lijn ligt. Als u een boog of veelhoek via het pictogram Naar boog converteren naar een rechte lijn converteert of u wijzigt een boog met de muis zodat een punt op de rechte lijn ligt, wordt het verwijderd. De hoek van waaruit punten gereduceerd moeten worden

Pictogram Punten elimineren

Punten elimineren

Help ons, alstublieft!