Werkbalk Formulierontwerp

De werkbalk Formulierontwerp wordt zichtbaar zodra u een formulierobject selecteert bij het werken in de ontwerpmodus.

Anker

Hiermee kunt u schakelen tussen verankeringsopties.

Pictogram Anker

Anker

Uitlijning

Wijzigt de uitlijning van geselecteerde objecten.

Pictogram

Uitlijning

Vooraan

Plaatst het geselecteerde object boven in de stapelvolgorde, zodat het object zich vóór de andere objecten bevindt.

Pictogram Vooraan

Vooraan

Achteraan

Plaatst het geselecteerde object achter in de stapelvolgorde, zodat het object zich achter de andere objecten bevindt.

Pictogram Achteraan

Achteraan

Selecteren

Pictogram Selecteer

Dit pictogram schakelt de muisaanwijzer naar de selectiemodus over, of deactiveert deze modus. De selectiemodus wordt gebruikt om de besturingselementen van het huidige formulier te selecteren.

Ontwerpmodus aan/uit

Schakelt de ontwerpmodus in of uit. Deze functie wordt gebruikt om snel te schakelen tussen Ontwerp- en gebruikersmodus. Activeer om de formulierelementen te bewerken, deactiveer om de formulierelementen te gebruiken.

Pictogram Ontwerpmodus

Ontwerpmodus aan/uit

Eigenschappen

Opent een dialoogvenster voor het bewerken van de eigenschappen van een geselecteerd besturingselement.

Pictogram Besturingselemen

Besturingselement

Formulier

In dit dialoogvenster kunt u onder andere de gegevensbron en de gebeurtenissen voor het gehele formulier specificeren.

Pictogram Formulier

Formulier

Gegevens-Navigator

Specificeert de gegevensstructuur van het huidige XForms-document.

Formulier-navigator

De Formulier-navigator openen. In de Formulier-navigator worden alle formulieren en subformulieren van het huidige document weergegeven, samen met hun respectievelijke besturingselementen.

Pictogram Formuliernavigator

Formulier-navigator

Veld toevoegen

Opent een venster waarin u een databaseveld kunt selecteren om toe te voegen aan het formulier of rapport.

Pictogram Velden toevoegen

Veld toevoegen

Activeringsvolgorde

Opent het dialoogvenster Tabvolgorde, zodat u de volgorde kunt wijzigen waarin besturingsvelden de focus krijgen wanneer de gebruiker op de tab-toets drukt.

Pictogram Activatievolgorde

Tabvolgorde

In ontwerpmodus openen

Opent formulieren in Ontwerpmodus zodat het formulier bewerkt kan worden.

Pictogram Openen in ontwerpmodus

In ontwerpmodus openen

Automatische controle focus

Pictogram

Als Automatische controle focus is ingeschakeld, wordt bij het openen van het document het eerste element erop geselecteerd. Als de knop niet geactiveerd is, wordt bij het openen de tekst geselecteerd. De Tabvolgorde die u heeft gespecificeerd bepaald wat het eerste element is .

Positie en grootte

Hiermee kunt u het geselecteerde object roteren, verplaatsen, of schuintrekken, of de grootte ervan wijzigen.

Pictogram Positie en grootte

Positie en grootte

Raster tonen

Geeft aan of het raster wordt getoond.

Pictogram Raster tonen

Raster tonen

Vangen aan raster

Als u dit pictogram activeert, kunt u de objecten alleen verplaatsen tussen de rasterpunten.

Pictogram Vangen aan raster

Vangen aan raster

Hulplijnen bij verplaatsen

Geeft aan of geleiders worden weergegeven tijdens het verplaatsen van een object.

Pictogram Hulplijnen bij verplaatsen

Hulplijnen tijdens verplaatsen

Help ons, alstublieft!