Werkbalk Query-ontwerp

Bij het maken of wijzigen van een SQL-query, kunt u de pictogrammen op de werkbalk Query-ontwerp gebruiken om de weergave van gegevens te regelen.

Afhankelijk van de wijze waarop u de query of weergave hebt gemaakt, in de tabpagina Ontwerp of SQL, verschijnen de volgende pictogrammen:

Query uitvoeren

Voert de SQL-query uit en geeft het resultaat weer. De functie Query uitvoeren slaat de query niet op.

Pictogram Query uitvoeren

Query uitvoeren

Query wissen

Als u op dit pictogram klikt wordt de query verwijderd en alle tabellen worden verwijderd uit het ontwerpvenster.

Pictogram Query wissen

Query wissen

Ontwerpweergave aan/uit

Toont de ontwerpweergave of de SQL-weergave van de query.

Pictogram Ontwerpweergave Aan/Uit

Ontwerpweergave aan/uit

Tabellen toevoegen

Specificeert de tabellen die in het ontwerpvenster moeten worden ingevoegd. Selecteer in het dialoogvenster Tabellen toevoegen de tabellen die u nodig hebt voor uw huidige taak.

Pictogram Tabel invoegen

Tabellen invoegen

Functies

Toont de Functierij in het onderste gedeelte van de ontwerpweergave van het venster Query-ontwerp.

Pictogram Functies

Functies

Tabelnaam

Toont de Tabelrij in het onderste gedeelte van het Query-ontwerp.

Pictogram Tabelnaam

Tabelnaam

Alias

Toont de Aliasrij in het onderste gedeelte van het Query-ontwerp.

Pictogram Alias

Alias

Duidelijke waarden

Breidt de gemaakte select-instructie van de SQL-query in de huidige kolom uit met de parameter DISTINCT. Het gevolg is dat identieke waarden die meerdere keren voorkomen slechts één keer worden vermeld.

Pictogram Distinct Values

Duidelijke waarden

Het volgende pictogram bevindt zich op de SQL tab:

SQL-opdracht onmiddellijk uitvoeren

In de modus Native_SQL kunt u SQL-opdrachten invoeren die niet worden geïnterpreteerd door LibreOffice, maar die direct worden doorgegeven aan de gegevensbron. Als u deze wijzigingen niet weergeeft in de ontwerpweergave, kunt u niet terugkeren naar de ontwerpweergave.

Pictogram SQL-opdracht direct uitvoeren

SQL-opdracht onmiddellijk uitvoeren

Help ons, alstublieft!