Werkbalk Query-ontwerp

Bij het maken of wijzigen van een SQL-query, kunt u de pictogrammen op de werkbalk Query-ontwerp gebruiken om de weergave van gegevens te regelen.

Afhankelijk van de wijze waarop u de query of weergave hebt gemaakt, in de tabpagina Ontwerp of SQL, verschijnen de volgende pictogrammen:

Query uitvoeren

Voert de SQL-query uit en geeft het resultaat weer. De functie Query uitvoeren slaat de query niet op.

Pictogram Query uitvoeren

Query uitvoeren

Query wissen

Als u op dit pictogram klikt wordt de query verwijderd en alle tabellen worden verwijderd uit het ontwerpvenster.

Pictogram Query wissen

Query wissen

Ontwerpweergave aan/uit

Toont de ontwerpweergave of de SQL-weergave van de query.

Pictogram Ontwerpweergave Aan/Uit

Ontwerpweergave aan/uit

Tabellen toevoegen

Specificeert de tabellen die in het ontwerpvenster moeten worden ingevoegd. Selecteer in het dialoogvenster Tabellen toevoegen de tabellen die u nodig hebt voor uw huidige taak.

Pictogram Tabel invoegen

Tabellen invoegen

Functies

Toont de Functierij in het onderste gedeelte van de ontwerpweergave van het venster Query-ontwerp.

Pictogram Functies

Functies

Tabelnaam

Toont de Tabelrij in het onderste gedeelte van het Query-ontwerp.

Pictogram Tabelnaam

Tabelnaam

Alias

Toont de Aliasrij in het onderste gedeelte van het Query-ontwerp.

Pictogram Alias

Alias

Duidelijke waarden

Breidt de gemaakte select-instructie van de SQL-query in de huidige kolom uit met de parameter DISTINCT. Het gevolg is dat identieke waarden die meerdere keren voorkomen slechts Ă©Ă©n keer worden vermeld.

Pictogram Distinct Values

Duidelijke waarden

Het volgende pictogram bevindt zich op de SQL tab:

SQL-opdracht onmiddellijk uitvoeren

In de modus Native_SQL kunt u SQL-opdrachten invoeren die niet worden geĂŻnterpreteerd door LibreOffice, maar die direct worden doorgegeven aan de gegevensbron. Als u deze wijzigingen niet weergeeft in de ontwerpweergave, kunt u niet terugkeren naar de ontwerpweergave.

Pictogram SQL-opdracht direct uitvoeren

SQL-opdracht onmiddellijk uitvoeren

Help ons, alstublieft!