Werkbalk Formuliernavigatie

De werkbalk Formuliernavigatie bevat verscheidene functies om een databasetabel te wijzigen of het gegevensscherm te beheren. Deze werkbalk bevindt zich aan de onderzijde van een document dat velden bevat die verwijzen naar een database.

De werkbalk Formuliernavigatie wordt gebruikt voor het navigeren binnen records en voor het invoeren en verwijderen van records. Als de gegevens worden opgeslagen in een formulier, worden de veranderingen in de database doorgevoerd. De werkbalk Formuliernavigatie bevat ook functies voor sorteren en filteren van gegevens en verschillende zoekfuncties.

tip

Klik op het pictogram Formuliernavigatie op de werkbalk Besturingselementen om een werkbalk Formuliernavigatie aan een formulier toe te voegen.


note

De navigatiebalk is alleen zichtbaar voor formulieren die zijn verbonden met een database. In de Ontwerpweergave van een formulier is de navigatiebalk niet beschikbaar. Zie ook Tabelgegevensbalk .


Bepaal hoe de gegevens weergegeven worden met behulp van de sorteer- en filterfuncties. De originele tabellen worden niet veranderd.

De huidige sorteer- of filtervolgorde wordt in het huidige document opgeslagen. Als er een filter wordt ingesteld, wordt het pictogram Filter toepassen op de werkbalk Formuliernavigatie geactiveerd. Sorteer- en filterkenmerken in een document kunnen ook worden geconfigureerd via het dialoogvenster Formuliereigenschappen. (Kies Formuliereigenschappen - Gegevens - eigenschappen Sorteren en Filteren).

note

Als een SQL-instructie de basis vormt voor een formulier (zie de Formuliereigenschappen - tab Gegevens - Gegevensbron), zijn de filter- en sorteerfuncties alleen beschikbaar wanneer de SQL-instructie naar één tabel verwijst en niet geschreven is in de ingebouwde SQL-modus.


Record zoeken

Doorzoekt databasetabellen en formulieren. In formulieren of databasetabellen kunt u in gegevensvelden, keuzelijsten en selectievakjes naar specifieke waarden zoeken.

Pictogram Record zoeken

Record zoeken

Recordnummer

Dit laat zien welk record momenteel actief is. Voer een getal in om naar het overeenkomstige record te gaan.

Eerste record

Pictogram Eerste record

Brengt u naar de eerste record.

Vorige record

Pictogram Vorig record

Brengt u naar het vorige record.

Volgende record

Pictogram Volgend record

Brengt u naar het volgende record.

Laatste Record

Pictogram Laatste record

Brengt u naar de laatste record.

Nieuwe record

Pictogram Nieuw record

Klik op dit pictogram om een nieuw record in te voeren.

Record opslaan

Pictogram

Slaat nieuwe invoer van gegevens op. De wijziging wordt geregistreerd in de database.

Ongedaan maken

Pictogram Gegevensinvoer ongedaan maken

Hiermee kunt u de gegevensinvoer ongedaan maken.

Record verwijderen

Pictogram Record verwijderen

Verwijdert een record. Een vraag om bevestiging moet worden beantwoord vóór het verwijderen.

Vernieuwen

Vernieuwt de weergegeven gegevens. In een omgeving voor meerdere gebruikers zorgt het vernieuwen van de gegevens er voor dat het de actuele gegevens zijn.

Pictogram Verversen

Vernieuwen

Besturingselement verversen

Pictogram Verversen

Huidig besturingselement verversen

Sorteren

Voer hier de sorteercriteria voor de gegevensweergave in.

Pictogram Sorteervolgorde

Sorteervolgorde

Oplopend sorteren

Tekstvelden worden alfabetisch gesorteerd, numerieke velden in oplopende volgorde.

Pictogram Oplopend sorteren

Oplopend sorteren

Aflopend sorteren

Tekstbestanden worden alfabetisch gesorteerd, numerieke velden worden gesorteerd op getal.

Pictogram Aflopend sorteren

Aflopend sorteren

AutoFilter

Filtert de records op basis van de inhoud van het huidig geselecteerde gegevensveld.

Pictogram AutoFilter

AutoFilter

Filter toepassen

Schakelt tussen de gefilterde en niet-gefilterde weergave van de tabel.

Pictogram Formulierfilter

Filter toepassen

Op formulier gebaseerde filters

Gebruik dit pictogram om de databaseserver opdracht te geven om de zichtbare gegevens te filteren door gespecificeerde criteria.

Pictogram Formulierfilter

Op formulier gebaseerde filters

Filter/Sortering verwijderen

Annuleert de filterinstellingen en geeft alle records in de huidige tabel weer.

Pictogram

Filter/Sortering verwijderen

Gegevensbron als tabel

Dit pictogram wordt gebruikt om in de formulierweergave de aanvullende weergave van de tabel in en uit te schakelen. Als de functie Gegevensbron als tabel is geactiveerd, ziet u de tabel in een gebied boven het formulier.

Pictogram

Gegevensbron als tabel

Help ons, alstublieft!