Statusbalk in LibreOffice Basic-documenten

De statusbalk geeft informatie over het huidige actieve LibreOffice BASIC-document.

Documentinformatie

Dit veld toont informatie over het actieve LibreOffice BASIC-document. De namen van het document, de bibliotheek en de module worden weergegeven, gescheiden door punten.

Documentwijziging

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Positie in document

Dit veld toont de actuele cursorpositie in het LibreOffice BASIC-document. Het rijnummer wordt gespecificeerd, daarna het kolomnummer.

Invoegmodus

Dit veld laat u de huidige invoegmodus zien. U kunt hier omschakelen tussen INSRT = invoegen en OVER = overschrijven.

Help ons, alstublieft!