Statusbalk in LibreOffice BASIC-documenten

De statusbalk geeft informatie over het huidige actieve LibreOffice BASIC-document.

Documentinformatie

Dit veld toont informatie over het actieve LibreOffice BASIC-document. De namen van het document, de bibliotheek en de module worden weergegeven, gescheiden door punten.

Documentwijziging

Als de wijzigingen aan het document nog niet zijn opgeslagen, wordt een "*" weergegeven in dit veld op de Statusbalk. Dit geldt ook voor nieuwe, nog niet opgeslagen documenten.

Positie in document

Dit veld toont de actuele cursorpositie in het LibreOffice BASIC-document. Het rijnummer wordt gespecificeerd, daarna het kolomnummer.

Invoegmodus

Dit veld laat u de huidige invoegmodus zien. U kunt hier omschakelen tussen INSRT = invoegen en OVER = overschrijven.

Help ons, alstublieft!