Een XML-filter als pakket distribueren

U kunt een XML-filter onder meerdere gebruikers verspreiden door middel van een speciale pakketindeling.

Een XML-filter als een pakket opslaan:

Notitiepictogram

Het dialoogvenster XML-filterinstellingen is alleen beschikbaar wanneer er een tekstdocument openstaat.


  1. Kies in Writer Extra - XML-filterinstellingen.

  2. Selecteer het filter dat u wilt verspreiden en klik op Opslaan als pakket.

Een XML-filter uit een pakket installeren:

Notitiepictogram

Het dialoogvenster XML-filterinstellingen is alleen beschikbaar wanneer er een tekstdocument is geopend.


  1. Kies in Writer Extra - XML-filterinstellingen.

  2. Klik op Open pakket en selecteer het pakketbestand met het filter dat u wilt installeren.

Een geïnstalleerd XML-filter verwijderen:

  1. Kies in Writer Extra - XML-filterinstellingen.

  2. Selecteer het filter dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

Help ons, alstublieft!