XML-filters maken

Een XML-filter voor LibreOffice maken

Wanneer u een XML-filter voor LibreOffice maakt, moet u een XSLT-opmaakmodel ontwerpen dat conversie naar en uit de OpenDocument XML-bestandsindeling kan uitvoeren.

Tippictogram

Ga naar https://www.openoffice.org/xml/ voor meer informatie over de OpenDocument XML-indeling.


U kunt desgewenst een sjabloon aan uw filter toevoegen om LibreOffice-opmaakprofielen toe te passen op een XML-document dat u importeert.

Een XML-filter maken:

 1. Maak een opmaakmodel voor XSLT-transformatie dat de elementen van de externe XML-indeling toewijst aan de elementen van de OpenDocument XML-bestandsindeling en vice versa.

 2. Maak een sjabloon die LibreOffice-opmaakprofielen toewijst aan elementen in de externe XML-indeling wanneer u een bestand in deze indeling in LibreOffice importeert.

 3. Maak een tekstdocument in LibreOffice Writer en kies Extra - XML-filterinstellingen.

 4. Klik op Nieuw.

 5. Klik in het dialoogvenster XML-filter op de tab Algemeen en definieer de eigenschappen van het filter.

 1. Definieer op het tabblad Transformatie de transformatie-eigenschappen voor het filter.

 1. Klik op OK.

Een XML-filter testen:

U kunt standaardtesten uitvoeren op een aangepast XML-filter in LibreOffice.

Notitiepictogram

Het document wordt niet gewijzigd door deze testen.


 1. Maak of open een tekstdocument.

 2. Kies Extra - XML-filterinstellingen.

 3. Selecteer het gewenste filter in de lijst met filters en klik op XSLT’s testen.

 4. Als u een exportfilter wilt testen, voert u een van de volgende stappen uit in het gebied Exporteren van het dialoogvenster:

 1. Als u een importfilter wilt testen, klikt u op Bron tonen in het gebied Importeren van het dialoogvenster, selecteert u een document en klikt u op Doorzoeken.

Help ons, alstublieft!