XML-formulierdocumenten (XForms)

XForms zijn een nieuw type webformulier dat ontwikkeld is door het World Wide Web Consortium. Het XForm-model wordt gedefinieerd in XML (Extensible Markup Language). Het model gebruikt verschillende secties om te beschrijven wat een formulier doet en hoe het eruit ziet. U kunt de specificatie voor XForms bekijken op: https://www.w3.org/MarkUp/Forms/.

Met XForms werken

In LibreOffice is een XForms-document een speciaal type Writer-document. De ontwerpmodus voor een XForms-document heeft extra werkbalken en deelvensters.

Nadat u een XForms-document hebt gemaakt en opgeslagen, kunt u het document openen, het formulier invullen en de wijzigingen bij een server indienen.

Zo maakt u een nieuw XForms-document:

  1. Kies Bestand - Nieuw - XML-formulierdocument.

    Het XForms-ontwerpvenster wordt in een leeg Writer-document geopend.

  2. Ontwerp uw formulier.

Zo opent u een XForms-document:

Zo bewerkt u een XForms-document:

Open het XForms-document en gebruik de volgende werkbalken en vensters:

Help ons, alstublieft!