Versie- en buildnummers

  1. Kies Help - Info over LibreOffice. Er wordt nu een dialoogvenster met informatie over het programma geopend.

  2. Zie codelijsten en Wiki-ontwikkelaars op de LibreOffice website.

Help ons, alstublieft!