Harde spaties, afbreekstreepjes en zachte afbreekstreepjes invoegen

Beveiligde spaties

Om te voorkomen dat twee woorden aan het einde van een regel worden gescheiden, houdt u de en de Shift-toets ingedrukt wanneer u een spatie tussen de woorden typt.

Notitiepictogram

In Calc kunt u geen niet-afbrekende spaties invoegen.


Niet afbrekend streepje

Een voorbeeld van een vast koppelteken is een bedrijfsnaam zoals A-Z. Het is duidelijk dat u niet wilt dat A- aan het einde van een regel verschijnt en Z aan het begin van de volgende regel. Om dit probleem op te lossen, drukt u op Shift++ minteken. Met andere woorden, houd de toetsen Shift en ingedrukt en druk op de mintoets.

Koppeltekens door streepjes vervangen

Om streepjes in te voeren, vindt u onder Extra - AutoCorrectie - Opties voor AutoCorrectie de optie Streepjes vervangen. Deze optie vervangt één of twee afbreekstreepjes, onder bepaalde voorwaarde, door een n-streepje of een m-streepje (zie AutoCorrectie-opties).

Zie voor aanvullende vervangingen de vervangingstabel onder Extra - AutoCorrectie - Opties voor AutoCorrectie - Vervangen. Hier kunt u, onder andere, een sneltoets automatisch door een streepje laten vervangen, zelfs in een ander lettertype.

Zacht afbreekstreepje

Om automatische woordafbreking te ondersteunen door zelf een zacht streepje in een woord in te voeren, gebruikt u de toetsen +min. Het woord wordt op deze positie gescheiden wanneer het aan het einde van de regel staat, zelfs als de automatische woordafbreking voor deze alinea is uitgeschakeld.

Speciale tekens

Opmaakmarkering

Help ons, alstublieft!