Versies samenvoegen

note

De revisiefunctie is beschikbaar in LibreOffice voor tekstdocumenten en werkbladen.


Wanneer een document door meer dan een persoon bewerkt is, kunt u de bewerkte kopieën in het origineel samenvoegen. De enige voorwaarde is dat de documenten alleen en uitsluitend verschillen in de vastgelegde veranderingen - alle andere originele tekst moet identiek zijn.

  1. Open uw originele document waarin u alle kopieën wilt samenvoegen.

  2. Kies Bewerken - Wijzigingen - Document samenvoegen. Er verschijnt nu een dialoogvenster voor bestandsselectie.

  3. Selecteer de kopie van het document in het dialoogvenster. Als er verder geen wijzigingen in het oorspronkelijke document zijn aangebracht, wordt de kopie samengevoegd met het origineel.

    Als er wijzigingen in het oorspronkelijke document zijn aangebracht, verschijnt er een foutmelding dat de samenvoeging niet gelukt is.

  4. Nadat u de documenten hebt samengevoegd, ziet u de vastgelegde wijzigingen van de kopie in het originele document.

Help ons, alstublieft!