Versies van een document vergelijken

note

De revisiefunctie is beschikbaar in LibreOffice voor tekstdocumenten en werkbladen.


Veronderstel dat u een aantal co-auteurs of correctors hebt die samen met u het originele document schrijven. Op een dag verstuurt u kopieën van uw document naar alle correctors. U vraagt ze om de kopie te bewerken en terug te sturen.

Normaal gesproken zetten de correctors Bewerken - Wijzigingen - Bijhouden aan en zult u de wijzigingen eenvoudig kunnen zien.

Als één van de auteurs veranderingen heeft aangebracht maar deze niet heeft bijgehouden, kunt u het gewijzigde document met uw originele document vergelijken.

  1. Open het document van de corrector en kies dan Bewerken - Wijzigingen bijhouden - Document vergelijken.

    U zou altijd moeten beginnen met het openen van het nieuwste document en dat vergelijken met het oudere document.

  2. Een dialoogvenster voor bestandsselectie verschijnt. Selecteer uw oudere originele document en bevestig de opdracht in het dialoogvenster.

    LibreOffice combineert beide documenten in het document van de corrector. Alle tekstpassages die voorkomen in het document van de corrector maar niet in het origineel worden aangemerkt als zijnde ingevoegd en alle tekstpassages die door de corrector werden verwijderd worden aangemerkt als verwijderingen.

  3. U kunt nu de invoegingen en verwijderingen accepteren of verwerpen. Na afloop kunt u het document van de corrector als een nieuw origineel opslaan met een nieuwe naam.

Help ons, alstublieft!