Wijzigingen bijhouden en weergeven

note

De revisiefunctie is beschikbaar in LibreOffice voor tekstdocumenten en werkbladen.


Wanneer verscheidene auteurs aan dezelfde tekst of hetzelfde werkblad werken, maakt de revisie-functie (wijzigingen optekenen) het mogelijk om bij te houden wie welke veranderingen heeft gemaakt, zodat dit voor iedereen duidelijk is. Bij de uiteindelijke redactie van het document is het dan mogelijk elke individuele verandering te bekijken en te beslissen of die moet worden geaccepteerd of verworpen.

Stelt u zich voor dat u een redacteur bent die zijn nieuwste artikel inlevert. Vóór publicatie moet het artikel echter eerst worden nagelezen door de hoofdredacteur en de corrector, en beiden zullen hun wijzigingen toevoegen. Misschien schrijft de hoofdredacteur "->verduidelijken!" achter één alinea en streept een andere alinea helemaal weg. De corrector vindt een spelfout en heeft twee suggesties voor een andere woordkeuze.

U ontvangt het bewerkte document en u kunt de suggesties van de twee reviewers ofwel overnemen of negeren.

Let's say you also emailed a copy of the report to a good friend and colleague who has done research on a similar topic in the past. You asked for a few suggestions, and the document is now returned by email with your colleague's suggestions.

Als al uw collega's en de managers in uw bedrijf werken met LibreOffice, is het een eenvoudige zaak om een uiteindelijke versie van het document te produceren uit de resultaten die u terugkrijgt.

Help ons, alstublieft!