Inhoud beveiligen in LibreOffice

Het volgende is een overzicht van de verschillende manieren om inhoud in LibreOffice tegen wijzigingen, verwijderingen of lezen te beveiligen.

Alle documenten bij opslaan beveiligen

Alle documenten die worden opgeslagen in OpenDocument-formaat kunnen worden opgeslagen met een wachtwoord. Documenten die zijn opgeslagen met een wachtwoord kunnen niet zonder dat wachtwoord geopend worden. De inhoud is beveiligd zodat het niet kan worden gelezen met een externe tekstverwerker. Dit is van toepassing op de inhoud, afbeeldingen en OLE-objecten.

Beveiliging inschakelen

Kies Bestand - Opslaan als en schakel het selectievakje Met wachtwoord opslaan in. Sla het document op.

Beveiliging uitschakelen

Open het document door het juiste wachtwoord in te voeren. Kies Bestand - Opslaan als en wis het vakje Met wachtwoord opslaan.


Waarschuwingspictogram

Informatie die u in Bestand - Eigenschappen invoert, wordt niet gecodeerd. Deze informatie omvat de naam van de auteur, de aanmaakdatum, en woord- en tekentellingen.


Wijzigingen bijhouden beveiligen

Bij elke verandering die gemaakt wordt in LibreOffice Calc en LibreOffice Writer, legt de wijzigingsfunctie vast wie de verandering maakte. Deze functie kan worden ingeschakeld met beveiliging, zodat deze alleen kan worden uitgeschakeld wanneer het juiste wachtwoord wordt ingevoerd. Tot dan zullen alle veranderingen worden vastgelegd. Accepteren of verwerpen van wijzigingen is niet mogelijk.

Beveiliging inschakelen

Kies Bewerken - Wijzigingen - Bijhouden beveiligen. Voer een wachtwoord in met tenminste een teken en bevestig het.

Beveiliging uitschakelen

Kies Bewerken - Wijzigingen - Bijhouden beveiligen. Voer het juiste wachtwoord in.


Frames, afbeeldingen en OLE-objecten beveiligen

U kunt de inhoud, positie en grootte van ingevoegde afbeeldingen beveiligen. Hetzelfde is van toepassing op frames (in Writer) en OLE-objecten.

Beveiliging inschakelen

Bijvoorbeeld, voor in Writer ingevoegde afbeeldingen: Kies Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen, tabblad Opties. Onder Beveiligen vink Inhoud, Positie en/of Afmeting aan.

Beveiliging uitschakelen

Bijvoorbeeld, voor in Writer ingevoegde afbeeldingen: Kies Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen, tabblad Opties. Onder Beveiligen deactiveer waar nodig.


Teken- en formulierobjecten beveiligen

De tekenobjecten die u invoegt in uw documenten met de werkbalk Tekening, kunnen worden beschermd tegen onbedoelde verplaatsingen of veranderingen van grootte. U kunt hetzelfde doen met formulierobjecten die met de werkbalk Besturingselementen ingevoegd zijn.

Beveiliging inschakelen

Kies Opmaak - Tekenobject - Positie en grootte - Positie en grootte (tabblad). Markeer het keuzevakje Positie of Grootte.

Beveiliging uitschakelen

Kies Opmaak - Tekenobject - Positie en grootte - Positie en grootte (tabblad). Verwijder de markering voor het keuzevakje Positie of Grootte.


Documenten opslaan

Protecting Changes

Over digitale handtekeningen

Inhoud beveiligen in LibreOffice Writer

Cellen beveiligen in LibreOffice Calc

Help ons, alstublieft!