Opmaak kopiëren met Paintbrush opmaken

Gebruik het hulpmiddel Gietermodus om opmaak van een tekstselectie of van een object te kopiëren en de opmaak toe te passen op een andere tekstselectie of een ander object.

  1. Selecteer de tekst of object waarvan u de opmaak wilt kopiëren.

  2. Klik op de werkbalk Standaard op het pictogram Gietermodus opmaken. De muisaanwijzer verandert in een verfemmer.

  3. Selecteer, of klik op, de tekst of object waarop u de opmaak wilt toepassen.

tip

Als u de opmaak op meer dan één selectie wilt toepassen, dubbelklikt u op het pictogram Gietermodus opmaken . Nadat u alle opmaak hebt toegepast, klikt u nogmaals op het pictogram of op de toets ESC.


Standaard wordt enkel het tekenformaat gekopieerd. Houd ingedrukt als u de alinea-opmaak mee wilt kopiëren. Houd +Shift ingedrukt als u de paragraafopmaak wilt kopiëren.

warning

In Calc kopieert het hulpmiddel Gietermodus opmaken alleen opmaak die is toegepast met behulp van het dialoogvenster Opmaak - Cellen of andere gelijkwaardige methoden. Daarom wordt elke opmaak die rechtstreeks op tekens wordt toegepast door tekst in een cel te selecteren en vervolgens naar het dialoogvenster Opmaak - Teken te gaan, niet gekopieerd met het hulpmiddel Gietermodus opmaken.


De alinea-opmaak zijn de instellingen die op de hele alinea worden toegepast. Detekenopmaak zijn diegene die gelden voor een deel van de alinea. Bijvoorbeeld, als u de opmaak 'vet' toepast op een hele alinea, is de opmaak vet een alinea-opmaak. Als u dan een deel van deze alinea 'niet vet' maakt, is de opmaak 'vet' nog steeds een alinea opmaak, maar het gedeelte dat u 'niet vet' maakt heeft dan een "niet vet" tekenopmaak.

In de volgende tabel wordt beschreven welke opmaakattributen u met Paintbrush opmaken kunt kopiëren:

Type selectie

Opmerking

Niets geselecteerd, maar de cursor staat in een tekstpassage.

Kopieert de opmaak van de huidige alinea en de tekenopmaak van het volgende teken in de tekst.

Tekst geselecteerd

Kopieert de opmaak van het laatst geselecteerde teken en van de alinea die het teken bevat.

Frame geselecteerd

Kopieert de frame-attributen die gedefinieerd zijn in het dialoogvenster onder Opmaak - Frame en OLE-object - Eigenschappen. De inhoud, grootte, positie, koppelingen, hyperlinks en macro's van het frame worden niet gekopieerd.

Object geselecteerd

Kopieert de objectopmaak die in de dialoogvensters Opmaak - Afbeeldingen or Opmaak - Tekenobject. De inhoud, grootte, positie, hyperlinks en macro’s van het object worden niet gekopieerd.

Besturingselement geselecteerd

Niet ondersteund

Tekenobject geselecteerd

Kopieert alle opmaakattributen. In Impress en Draw wordt ook de tekstinhoud van het object gekopieerd.

Tekst in cellen van Calc wordt geselecteerd

Niet ondersteund

Writer-tabel of -cellen geselecteerd

Kopieert de opmaak die op de tabbladen Tabel, Tekstverloop, Randen en Achtergrond van het dialoogvenster Opmaak - Tabel is opgegeven. De alinea- en tekenopmaak wordt ook gekopieerd.

Calc-tabel of -cellen geselecteerd

Kopieert de celopmaak die is opgegeven met behulp van het dialoogvenster Opmaak - Cellen.


Help ons, alstublieft!