Microsoft Office en LibreOffice gebruiken

LibreOffice kunnen documenten openen en opslaan in Microsoft Office-bestandsformaten, waaronder Microsoft Office Open XML-indelingen.

Een Microsoft Office-bestand openen

  1. Kies Bestand - Openen. Selecteer een Microsoft Office-bestand in het LibreOffice-dialoogvenster voor bestandsopening.

MS Office-bestand...

...wordt in LibreOffice-module geopend

Microsoft Word, *.doc, *.docx

LibreOffice Writer

Microsoft Excel, *.xls, *.xlsx

LibreOffice Calc

Microsoft Powerpoint, *.ppt, *.pps, *.pptx

LibreOffice Impress


Opslaan als een Microsoft Office-bestand

  1. Kies Bestand - Opslaan als.

  2. In het vak Bestandstype selecteert u een Microsoft Office-bestandsindeling.

Documenten standaard in Microsoft Office-indelingen opslaan

  1. Kies - Laden/Opslaan - Algemeen.

  2. Selecteer eerst een Documenttype in het gebied Standaard bestandsformaat en ODF-instellingen en vervolgens het bestandstype voor opslaan.

Als u nu een document opslaat, wordt het Bestandstype volgens uw voorkeur ingesteld. U kunt natuurlijk nog steeds een ander bestandstype selecteren in het dialoogvenster voor bestandsoplag.

Vele Microsoft Office-bestanden naar OpenDocument-indeling converteren

De Assistent Conversieprogramma voor documenten kopieert en converteert alle Microsoft Office-bestanden in een map naar LibreOffice-documenten in de OpenDocument-bestandsindeling. U kunt specificeren welke map gelezen moet worden en in welke map de geconverteerde bestanden opgeslagen moeten worden.

  1. Kies Bestand - Assistenten - Conversieprogramma voor documenten om de Assistent te starten.

Macro's in Microsoft Office en LibreOffice

Een paar uitzonderingen daar gelaten kunnen Microsoft Office en LibreOffice niet dezelfde macrocode uitvoeren. Microsoft Office gebruikt VBA-code (Visual Basic for Applications), en LibreOffice maakt gebruik van BASIC-code gebaseerd op de LibreOffice API-omgeving (Application Program Interface). Hoewel de programmeertaal hetzelfde is, zijn de objecten en methoden anders.

note

De nieuwste versies van LibreOffice kunnen sommige Excel Visual Basic-scripts uitvoeren, als u deze functie inschakelt bij - Laden/Opslaan - VBA-eigenschappen.


Als u macro's in een van de toepassingen gebruikt en u wilt dezelfde functionaliteit in de andere toepassing gebruiken, dan moet u de macro's bewerken. LibreOffice kan de macro's laden die in Microsoft Office-bestanden voorkomen. Daarna kunt u de macrocode in de Basic IDE-editor van LibreOffice bewerken.

U kunt VBA-macro's behouden of verwijderen

Open een Microsoft Office-document dat VBA-macrocode bevat. Wijzig alleen de normale inhoud (tekst, cellen, afbeeldingen) en bewerk de macro's niet. Sla het document op als een Microsoft Office-bestandstype. Open het bestand in Microsoft Office en de VBA-macro's worden net als eerder uitgevoerd.

U kunt de VBA-macro's uit het Microsoft Office-bestand verwijderen tijdens laden of opslaan.

  1. Kies - Laden/Opslaan - VBA-eigenschappen om de afhandeling van VBA-macro's in LibreOffice in te stellen.

Help ons, alstublieft!