Maateenheden selecteren

U kunt afzonderlijke maateenheden selecteren voor documenten in LibreOffice Writer, LibreOffice Writer/Web, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress en LibreOffice Draw.

  1. Open een document van het type waarvan u de maateenheden wilt wijzigen.

  2. Kies .

  3. Dubbelklik in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster op de toepassing waarvoor u de maateenheid wilt wijzigen.

    Dubbelklik op LibreOffice Writer als u de maateenheden voor tekstdocumenten wilt selecteren.

  4. Klik op Algemeen.

  5. Selecteer de maateenheid op het tabblad Algemeen. Sluit het dialoogvenster met OK.

Maateenheden rechtstreeks invoeren

- LibreOffice Writer - Algemeen

Help ons, alstublieft!