Algemene instructies voor LibreOffice

Documenten en sjablonen openen en opslaan

Eerste stappen

Microsoft Office en LibreOffice gebruiken

Automatische URL-herkenning uitschakelen

De titel van een document veranderen

Documenten automatisch opslaan

Documenten openen

Bestanden openen en opslaan op externe servers

Uw werkmap wijzigen

Documenten opslaan

Documentclassificatie

Samenwerking

Documenten opslaan in andere indelingen

Documenten openen die in andere indelingen zijn opgeslagen

Bestandseigenschappen bekijken

Relatieve en absolute koppelingen

Inhoud beveiligen in LibreOffice

Etiketten en visitekaartjes maken en afdrukken

Adresetiketten afdrukken

Vensters, menu's en pictogrammen gebruiken

Contextmenu's gebruiken

Uitgebreide Help in- en uitschakelen

Automatische URL-herkenning uitschakelen

Vensters tonen, vastzetten en verbergen

Knoppen aan werkbalken toevoegen

Werkbalken gebruiken

Snel naar objecten navigeren

Navigator voor documentoverzicht

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid in LibreOffice

Snelkoppelingen (LibreOffice-toegankelijkheid)

Gegevens kopiëren via slepen en neerzetten of menuopdrachten

Slepen en neerzetten in een LibreOffice-document

Slepen en neerzetten in de gegevensbronweergave

Objecten invoegen vanuit de Galerij

Afbeeldingen uit de Galerij kopiëren

Afbeeldingen toevoegen aan de galerij

Afbeeldingen tussen documenten kopiëren

Tekenobjecten naar andere documenten kopiëren

Werkbladbereiken naar tekstdocumenten kopiëren

Gegevens uit werkbladen invoegen

Gegevens uit tekstdocumenten invoegen

Speciale tekens invoegen

Gegevensbronnen

Werken met databases in LibreOffice

Assistent Tabel

Assistent Query

Assistent Formulier

Assistent Rapport

Database-overzicht

Een adresboek registreren

Gegevens importeren in of exporteren uit Base

Gegevens importeren en exporteren in tekstopmaak

SQL-opdrachten uitvoeren

Zoeken in tabellen en formulierdocumenten

Zoeken met een formulierfilter

Tabelontwerp

Opdrachtknop aan een document toevoegen

Databaserapporten maken, gebruiken en bewerken

Wijzigingen bijhouden (revisiemarkering)

Wijzigingen bijhouden en weergeven

Wijzigingen accepteren of verwerpen

Versies van een document vergelijken

Versies samenvoegen

Wijzigingen bijhouden

Wijzigingen beveiligen

Versiebeheer

LibreOffice configureren en wijzigen

LibreOffice configureren

Knoppen aan werkbalken toevoegen

Faxen verzenden en LibreOffice configureren voor de faxfunctie

Grootte van pictogrammen wijzigen

Maateenheden selecteren

Maken en wijzigen van standaard- en aangepaste sjablonen

Tekstkleur veranderen

Wisselen tussen invoegmodus en overschrijfmodus

Diagrammen

Diagrammen invoegen

Diagramtitels bewerken

Assen van diagrammen bewerken

Textuur toevoegen aan diagrambalken

Diagramlegenda's bewerken

Diversen

Algemene terminologie

Internetterminologie

Talen met complexe-tekstlayout

Invoegen, Bewerken, Rasterafbeeldingen opslaan

Werken met groepen

Sneller afdrukken met verminderde gegevens

Navigatiedeelvenster van de Help weergeven

Uitgebreide Help in- en uitschakelen

Documenten opslaan in andere indelingen

Documenten openen die in andere indelingen zijn opgeslagen

Documenten verzenden als e-mail

Inhoud in speciale indelingen plakken

Opmaak kopiëren met Paintbrush opmaken

Fontwork voor grafische tekstvormen

Inhoud beveiligen in LibreOffice

Afbeeldingen of kleuren op de achtergrond van pagina's (watermerk) definiëren

Hyperlinks bewerken

Hyperlinks invoegen

Afbeeldingsobjecten bewerken

De documenttaal selecteren

Opsommingstekens en nummering voor individuele alinea's uitschakelen

Maximale afdrukbare gebied op een pagina selecteren

In zwart-wit afdrukken

Afgeronde hoeken maken

Aanklikbare hotspots aan afbeeldingen toevoegen

Harde spaties, afbreekstreepjes en zachte afbreekstreepjes invoegen

Versie- en buildnummers

Een macro opnemen

Scripts toewijzen in LibreOffice

Crash Report Tool

Nieuwe UNO-componenten integreren

Over digitale ondertekening

Help ons, alstublieft!