Een macro opnemen

LibreOffice kan commando's opnemen die uitgevoerd worden met het toetsenbord en de muis in Writer en Calc

 1. Open het document waarvoor u een macro wilt opnemen.

 2. Kies Extra - Macro's - Macro opnemen.

  Notitiepictogram

  Als het menu-item Extra - Macro's - Macro opnemen ontbreekt, zorg ervoor dat macro opnamefunctie is ingeschakeld in - LibreOffice - Geavanceerd.


  U ziet het kleine dialoogvenster Macro opnemen met slechts één knop, genaamd Opname stoppen.

 3. Voer de acties uit die in het document opgenomen moeten worden.

  Druk op de Escape-toets om de selectie van een object op te heffen, aangezien macro-opname deze actie op dit moment niet met een muisklik vastlegt.

 4. Klik op Opname stoppen.

  Nu verschijnt het dialoogvenster Macro, waarin u de macro kunt opslaan en uitvoeren.

  Als u de opname wilt afbreken zonder een macro op te slaan, klikt u op de knop Opname stoppen van het dialoogvenster Macro opnemen.

 5. Als u de macro wilt opslaan, selecteert u eerst het object waar u de macro wilt opslaan in de keuzelijst Macro opslaan in.

 6. Als u de macro in een nieuwe bibliotheek of module wilt opslaan, klikt u op de knop Nieuwe bibliotheek of Nieuwe module en voert u een naam in voor de bibliotheek of module.

 7. Voer een naam in voor de nieuwe macro in het tekstvak Macronaam. Gebruik geen Basic-sleutelwoorden als een naam.

 8. Klik op Opslaan.

Beperkingen van de macro-recorder

De volgende acties worden niet opgenomen:

Help ons, alstublieft!