Lijneinden definiëren

U kunt een willekeurig object definiëren om op te nemen in de lijst met beschikbare lijneinden.

  1. Maak met behulp van de tekenfuncties een object dat als lijneinde gebruikt kan worden.

  2. Selecteer het object en kies Opmaak - Lijn.

  3. Klik op de tab Pijlstijlen in het dialoogvenster.

  4. Klik op Toevoegen en geef de nieuwe pijlstijl een naam.

  5. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

Help ons, alstublieft!