De documenttaal selecteren

De taal die u selecteert voor uw document specificeert, onder andere, de gebruikte woordenlijst voor de spellingcontrole, synoniemenfunctie en woordafbreking, het te gebruiken decimale en scheidingsteken voor duizendtallen en de standaard valutaopmaak.

Een taal voor het hele document selecteren

 1. Kies . Ga naar Taalinstellingen - Talen.

 2. Selecteer onder Standaardtalen van de documenten de documenttaal voor alle nieuw gemaakte documenten. Als u Alleen voor het huidige document markeert zal uw keuze alleen van toepassing zijn op het huidige document. Sluit het dialoogvenster met OK.

Een taal voor een Alinea-opmaakprofiel selecteren

 1. Plaats de cursor in de alinea waarvan u het Alinea-opmaakprofiel wilt bewerken.

 2. Open het contextmenu en selecteer Alinea-opmaakprofiel bewerken. Dit opent het dialoogvenster Alinea-opmaakprofiel.

 3. Selecteer de Lettertype tab.

 4. Selecteer de Taal en klik op OK.

  Nu zullen alle alinea's die opgemaakt zijn met het huidige Alinea-opmaakprofiel, de geselecteerde taal hebben.

Een taal direct op geselecteerde tekst toepassen

 1. Selecteer de tekst waarop u een taal wilt toepassen.

 2. Kies Opmaak - Teken. Dit opent het dialoogvenster Teken.

 3. Selecteer de Lettertype tab.

 4. Selecteer de Taal en klik op OK.

Kies in LibreOffice Calc Opmaak - Cellen en ga overeenkomstig te werk.

Een taal voor een Tekenopmaakprofiel selecteren

 1. Open het venster Stijlen en opmaak en klik op het pictogram Tekenopmaakprofielen.

 2. Klik op de naam van het Tekenopmaakprofiel waarop u een andere taal wilt toepassen.

 3. Klik met rechts om het contextmenu te openen en selecteer Opmaakprofiel bewerken om het dialoogvenster Tekenopmaakprofiel te openen.

 4. Selecteer de Lettertype tab.

 5. Selecteer de Taal en klik op OK.

  Nu kunt u het Tekenopmaakprofiel op uw geselecteerde tekst toepassen.

Meer talen voor tekst toevoegen

 1. Woordenlijsten worden verschaft en geïnstalleerd als extensies. Kies Extra - Taal - Meer woordenlijsten online om de pagina met woordenlijsten in uw standaard webbrowser te openen.

 2. Selecteer een woordenlijst uit de lijst met beschrijvingen. Klik op de koptekst in een beschrijving van een woordenlijst die u wilt ophalen.

 3. Klik, op de volgende pagina, op het pictogram Get It om de woordenlijst-extensie te downloaden. Onthoud de mapnaam waar de browser het bestand plaatst. Download aanvullende woordenlijsten als u wilt.

 4. Kies in LibreOffice Extra - Extensies en klik op Toevoegen om de gedownloade extensies te installeren.

 5. U moet LibreOffice (inclusief de SnelStarter) afsluiten en opnieuw starten nadat u de extensies hebt geïnstalleerd.

Taal instellen voor de gebruikersinterface

Een standaard installatie van LibreOffice-software zal u de gebruikersinterface (UI) van de door u gekozen taal geven.

De meeste gebruikers downloaden de Amerikaans-Engelse versie, welke u Engelse menuopdrachten en Engelse help voor de toepassing geeft. Indien u een andere taal voor de menu's (en voor de help voor de toepassingen, indien beschikbaar in die taal), wijzig dan de UI-taal als volgt.

 1. Kies - Taalinstellingen - Talen.

 2. Selecteer een andere taal voor de gebruikersinterface in de keuzelijst "Gebruikersinterface".

 3. Klik op OK en start LibreOffice opnieuw.

 4. Als de keuzelijst de door u gewenste taal niet bevat, zie "Meer talen toevoegen voor de gebruikersinterface".

Meer talen toevoegen voor de gebruikersinterface

- Taalinstellingen - Talen

Opmaak - Teken - Lettertype

Help ons, alstublieft!