Etiketten en visitekaartjes maken en afdrukken

Visitekaartjes ontwerpen via een dialoogvenster

Kies Bestand - Nieuw - Visitekaartjes om het dialoogvenster Visitekaartjes te openen, waarin u het uiterlijk van uw visitekaartjes kunt bepalen.

Etiketten en visitekaartjes ontwerpen

Via het dialoogvenster Etiketten kunt u zowel etiketten als visitekaartjes ontwerpen.

 1. Kies Bestand - Nieuw - Etiketten om het dialoogvenster Etiketten te openen.

 2. Definieer het etiketformaat op het tabblad Etiketten in het gebied Formaat.

  LibreOffice Writer bevat veel opmaak van commercieel beschikbare bladen voor etiketten, badges en visitekaartjes. U kunt ook andere, door de gebruiker gedefinieerde opmaak toevoegen.

 3. Op de tab Etiketten kiest u onder Opschrift wat er op de etiketten moet staan.

  Dit betreft vaak databasevelden, zodat de etiketten kunnen worden afgedrukt met afwisselende inhoud, bijvoorbeeld bij het verzenden van standaardbrieven. Het is ook mogelijk om dezelfde tekst op elk etiket af te drukken.

  Gebruik de keuzelijsten Database en Tabel om de database en tabel te selecteren waaruit de gegevensvelden verkregen worden. Klik op de pijlknop om de geselecteerde gegevensvelden naar het labelgebied over te dragen. Druk op Enter om een regeleinde in te voegen. U kunt ook spaties en andere vaste tekst invoeren.

  Op het tabblad Grootte kunt u uw eigen etiketformaat definiëren dat niet voorkomt in de vooraf gedefinieerde formaten. Hiervoor selecteert u 'Aangepast' in de keuzelijst Type. Op het tabblad Opties kunt u specificeren of alle of alleen bepaalde etiketten gemaakt moeten worden.

 4. Controleer op het tabblad Opties of het vakje Inhoud synchroniseren is gemarkeerd. Als dit zo is, hoeft een etiket maar één keer te worden ingevoegd (etiket linkerbovenkant) en bewerkt.

 5. Klik op Nieuw document om een nieuw document te creëren met de instellingen die u hebt ingevoerd.

 6. Zodra u op Nieuw document klikt, verschijnt er een klein venster met de knop Etiketten synchroniseren. Voer het eerste etiket in. Wanneer u op de knop Etiketten synchroniseren klikt, wordt het huidige, individuele etiket naar alle andere etiketten op het blad gekopieerd.

Help ons, alstublieft!