Hyperlinks bewerken

Als u -klikt op een hyperlink in een Writer-document, opent uw webbrowser met het gevraagde webadres. Indien u geen muis gebruikt, plaats dan de cursor binnen de hyperlink en open het contextmenu met Shift+F10, en kies dan Hyperlink openen.

De tekst van een hyperlink wijzigen

tip

In Writer-documenten kunt u overal in een hyperlink klikken en de zichtbare tekst bewerken.


Als u de hyperlink verlaat door de cursor ergens anders te plaatsen, verandert alleen de zichtbare tekst.

Als u de hyperlink verlaat door een spatie direct na het laatste teken in te voeren, zal de AutoCorrectie - indien ingeschakeld - de URL gelijk maken aan de zichtbare tekst.

tip

In alle documenttypen kunt u om een hyperlink te bewerken het dialoogvenster Hyperlink openen. Plaats eerst de cursor in de hyperlink of direct voor de hyperlink, klik vervolgens op het pictogram Hyperlink op de werkbalk Standaard.


De URL van een hyperlink wijzigen

Het kenmerk van alle hyperlinks wijzigen

  1. Open het venster Stijlen en opmaak

  2. Klik op het pictogram Tekenopmaakprofielen.

  3. Klik met de rechtermuisknop op het tekenopmaakprofiel Internetkoppeling of Bezochte internetkoppeling en kies Wijzigen.

  4. Selecteer de nieuwe attributen in het dialoogvenster en klik op OK.

Een hyperlinkknop bewerken

Hyperlinkknoppen moeten worden bewerkt in de formulier-ontwerpmodus.

  1. Selecteer het menu Beeld - Werkbalken en schakel de werkbalk Formulierbesturingselementen in, klik op het pictogram Ontwerpmodus en klik op de knop. De knophandvatten worden getoond.

  2. Open het contextmenu en selecteer Eigenschappen van besturingselement.

  3. Bewerk de eigenschap in het dialoogvenster Besturingselement.

Help ons, alstublieft!