Werken met groepen

U kunt diverse grafische objecten in een groep combineren zodat u ze kunt gebruiken als één object.

U kunt alle objecten in een groepering tezamen verplaatsen, veranderen, grootte wijzigen, vervormen of converteren en u kunt de groepering altijd betreden om de objecten afzonderlijk te wijzigen.

U kunt de eigenschappen (lijndikte, vulkleur en meer) van alle objecten tezamen in de groepering wijzigen en u kunt de groepering betreden en de objecten afzonderlijk wijzigen.

Groeperingen kunnen ook worden genest om groeperingen binnen andere groeperingen te maken.

Objecten groeperen

 1. Selecteer de objecten die u wilt groeperen. Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u op de objecten klikt.

 2. Klik met rechts op de geselecteerde objecten om het contextmenu te openen. In Calc of Writer staan de opdrachten in een submenu Groeperen, terwijl ze in Impress of Draw op het eerste niveau van het contextmenu staan.

 3. Kies Groeperen.

  Notitiepictogram

  U kunt ook een selectieframe rondom de objecten slepen om de objecten te selecteren.


U kunt, bijvoorbeeld alle objecten in een bedrijfslogo groeperen om deze te verplaatsen of de grootte aan te passen als een enkel object.

Nadat u objecten hebt gegroepeerd, wordt de groepering in zijn geheel geselecteerd als u een deel ervan selecteert.

Groepering betreden

 1. Klik met rechts op één van de objecten in de groep. In Calc of Writer staan de opdrachten in een submenu Groeperen, terwijl ze in Impress of Draw op het eerste niveau van het contextmenu staan.

 2. Kies Groepering betreden.

 3. Nu kunt u één object in de groepering selecteren en bewerken.

In deze modus kunt u objecten aan de groepering toevoegen of eruit verwijderen.

De objecten die geen deel van de groep uitmaken worden met doffe kleuren weergegeven.

Groepering verlaten

 1. Klik met rechts op één van de objecten in de groep. In Calc of Writer staan de opdrachten in een submenu Groeperen, terwijl ze in Impress of Draw op het eerste niveau van het contextmenu staan.

 2. Kies Groep verlaten.

Om in Draw of Impress een groepering te verlaten, kunt u ook ergens buiten de groepering dubbelklikken.

Groepering opheffen

 1. Klik met rechts op één van de objecten in de groep. In Calc of Writer staan de opdrachten in een submenu Groeperen, terwijl ze in Impress of Draw op het eerste niveau van het contextmenu staan.

 2. Kies Groepering opheffen.

Nu kunt u alle objecten weer individueel selecteren en bewerken.

Help ons, alstublieft!