Werkbalken gebruiken

Werkbalken in LibreOffice kunnen ofwel worden vastgezet als onderdeel van het hoofdvenster of zweven als een apart venster. Standaard zijn de zichtbare werkbalken en degene die u opent met Beeld - Werkbalken vastgezet en hun positie is vergrendeld.

Met bepaalde werkbalkpictogrammen, zoals het pictogram Tekstkleur, kan een andere werkbalk worden geopend. Klik op de pijl naast het pictogram om een werkbalk met meer pictogrammen te openen.

U heeft nu een keuze: Ofwel u klikt op het pictogram dat u wilt activeren, of u klikt op de titelbalk en sleept de zwevende werkbalk weg van de werktuigbalk terwijl u de muisknop ingedrukt houdt.

Context van werkbalken

Sommige werkbalken worden automatisch geopend, afhankelijk van de context. Wanneer u bijvoorbeeld in een tabel in een tekstdocument klikt, wordt de werkbalk Tabel geopend. Wanneer u in een genummerde alinea klikt, wordt de werkbalk Nummering en opsommingstekens geopend.

warning

Werkbalken worden standaard verborgen als de Notebookbalk actief is.


Zo sluit u de werkbalk tijdelijk:

Klik op het pictogram in de titelbalk van de werkbalk of kies Werkbalk sluiten in het contextmenu. De werkbalk wordt automatisch weer weergegeven wanneer de context weer actief wordt.

Zo sluit u de werkbalk definitief:

Terwijl de werkbalk zichtbaar is, kiest u Beeld - Werkbalken en klikt u op de naam van de werkbalk om het vinkje te verwijderen.

Om een gesloten werkbalk weer te geven

Om een vastgezette werkbalk zwevend te maken

Klik met rechts op de werkbalk en kies Werkbalkpositie vergrendelen in het contextmenu zodat, het niet aangevinkt is. Aan het begin van een ontgrendelde werkbalk verschijnt een klein verticaal handvat, waarmee u de werkbalk kunt verplaatsen.

Om een vastgezette werkbalk te vergrendelen

U kunt de positie van een werkbalk vergrendelen door nogmaals Werkbalkpositie vergrendelen te kiezen in het contextmenu, zodat deze wordt aangevinkt.

Om van een werkbalk een zwevende werkbalk te maken

Klik op de handgreep van de werkbalk en sleep de werkbalk naar het document.

Een zwevende werkbalk opnieuw koppelen

note

Het vastzetten van werkbalken en vensters door slepen en neerzetten is afhankelijk van de instellingen voor Vensterbeheer van uw systeem. U moet uw systeem de volledige vensterinhoud laten weergeven wanneer u een venster verplaatst, in plaats van alleen het buitenste frame.


Help ons, alstublieft!