De Filter-navigator gebruiken

Als u verschillende filtervoorwaarden wilt verbinden met Booleaans OF, klikt u op het pictogram Filternavigatie op de filterbalk. Het venster Filter-navigator verschijnt.

De voorwaarden van de filter, die werden gedefinieerd, verschijnen in de Filter navigator. Zodra een filter is ingesteld, ziet u een blanco filter invoer onderaan in de Filter navigator. U kunt deze invoer selecteren door op het woord "Of" te klikken. Zodra u de blanco filter invoer heeft geselecteerd, kunt u extra voorwaarden van filter ingeven in dit formulier. Deze voorwaarden zijn gekoppeld aan de vooraf gedefineerde voorwaarden door Boolean OF.

Het contextmenu kan voor elk item in de Filternavigator worden opgeroepen. U kunt de filtervoorwaarden in dit gebied direct als tekst bewerken. Als u wilt controleren of een veld inhoud of geen inhoud heeft, kunt u de filtervoorwaarden "leeg" (SQL:"Is Null") of "niet leeg" (SQL: "Is niet Null") selecteren. Het is ook mogelijk om het item te verwijderen met behulp van het contextmenu.

U kunt filtervoorwaarden verplaatsen in de Filter-navigator met slepen en neerzetten, of door de toetsen +Alt+pijl omhoog of +Alt+pijl omlaag te gebruiken. Sleep ze met ingedrukte -toets om filtervoorwaarden te kopiëren.

Tijdens het ontwerpen van uw formulier kunt u de eigenschap "Filtervoorstel" instellen voor elk tekstvak op het tabblad Gegevens van het overeenkomstige dialoogvenster Eigenschappen. Bij volgende zoekopdrachten in de filtermodus kunt u uit alle informatie in deze velden selecteren. De veldinhoud kan vervolgens worden geselecteerd met de functie AutoAanvullen. Houd er echter rekening mee dat deze functie een grotere hoeveelheid geheugenruimte en -tijd vereist, vooral bij gebruik in grote databases, en daarom spaarzaam moet worden gebruikt.

Zoeken in tabellen en formulierdocumenten

Help ons, alstublieft!