De Filter-navigator gebruiken

Als u verschillende filtervoorwaarden wilt verbinden met Booleaans OF, klikt u op het pictogram Filternavigatie op de filterbalk. Het venster Filter-navigator verschijnt.

De voorwaarden van de filter, die werden gedefinieerd, verschijnen in de Filter navigator. Zodra een filter is ingesteld, ziet u een blanco filter invoer onderaan in de Filter navigator. U kunt deze invoer selecteren door op het woord "Of" te klikken. Zodra u de blanco filter invoer heeft geselecteerd, kunt u extra voorwaarden van filter ingeven in dit formulier. Deze voorwaarden zijn gekoppeld aan de vooraf gedefineerde voorwaarden door Boolean OF.

The context menu can be called for each entry in the Filter navigator. You can edit the filter conditions in this area directly as text. If you wish to check if a field has content or no content, you can select the filter conditions "empty" (SQL:"Is Null") or "not empty" (SQL: "Is not Null"). It is also possible to delete the entry by using the context menu.

U kunt filtervoorwaarden verplaatsen in de Filter-navigator met slepen en neerzetten, of door de toetsen +Alt+pijl omhoog of +Alt+pijl omlaag te gebruiken. Sleep ze met ingedrukte -toets om filtervoorwaarden te kopiëren.

While designing your form, you can set the "Filter proposal" property for each text box in the Data tab of the corresponding Properties dialog. In subsequent searches in the filter mode, you can select from all information contained in these fields. The field content can then be selected using the AutoComplete function. Note, however, that this function requires a greater amount of memory space and time, especially when used in large databases and should therefore be used sparingly.

Zoeken in tabellen en formulierdocumenten

Help ons, alstublieft!