Werkbladbereiken naar tekstdocumenten kopiëren

  1. Open zowel het tekstdocument als het werkblad.

  2. Selecteer het werkbladbereik dat u wilt kopiëren.

  3. Wijs naar het geselecteerde bereik en druk op de muisknop. Houd de muisknop ingedrukt en sleep het bereik het tekstdocument binnen.

  4. Zodra de cursor zich op de plaats waar u het werkbladbereik wilt invoegen bevindt, laat u de muisknop los. Het werkbladbereik wordt ingevoegd als een OLE-object.

  5. U kunt het OLE-object, wanneer u maar wilt, selecteren en bewerken.

  6. Om het OLE-object te bewerken dubbelklikt u er eenvoudig op.

    U kunt in plaats daarvan ook het object selecteren en Bewerken - Object - Bewerken kiezen of Bewerken in het contextmenu kiezen. U bewerkt het object in zijn eigen frame binnen het tekstdocument, maar u ziet de pictogrammen en menu-opdrachten voor werkbladen.

  7. Kies Openen om het brondocument van het OLE-object te openen.

Slepen en neerzetten in een LibreOffice-document

Afbeeldingen tussen documenten kopiëren

Afbeeldingen uit de Galerij kopiëren

Afbeeldingen aan de Galerij toevoegen

Help ons, alstublieft!