Documenten openen

Een bestaand document openen

U kunt één van het volgende doen:

Selecteer het bestand dat u wilt openen en klik op Openen.

Bestanden voor weergave beperken

Om de weergave van bestanden in hetdialoogvenster Openen te beperken tot een ​​bepaald type, selecteert u het desbetreffende Bestandstype uit de lijst. Selecteer Alle bestanden om alle bestanden weer te geven.

Cursorpositie

Over het algemeen worden alle documenten geopend met de cursor aan het begin van het document.

Er verschijnt een uitzondering als de auteur van een tekstdocument in Writer een document opslaat en opnieuw opent: De cursor zal op dezelfde positie staan als waar hij was op het moment dat het document werd opgeslagen. Dit werkt alleen als de naam van de auteur werd ingevoerd in - LibreOffice - Gebruikersgegevens.

Druk op Shift+F5 om de cursor op de laatst opgeslagen positie te zetten.

Een leeg document openen

Klik op het pictogram Nieuw op de werkbalk Standaard of kies Bestand - Nieuw. Dit opent een document van het gespecificeerde type.

Als u op de pijl naast het pictogram Nieuw klikt, wordt er een submenu geopend waarin u een ander documenttype kunt selecteren.

Help ons, alstublieft!