Documenten automatisch opslaan

Zo kunt u een reservekopie maken telkens wanneer u een document opslaat:

  1. Kies - Laden/Opslaan - Algemeen.

  2. Markeer Altijd een reservekopie maken.

Als de optie Altijd een reservekopie maken is geselecteerd, wordt de oude versie van het bestand in de map voor reservekopieƫn opgeslagen telkens wanneer u de huidige versie van het bestand opslaat.

Zo kunt u herstelinformatie automatisch elke n minuten opslaan:

  1. Kies - Laden/Opslaan - Algemeen.

  2. Markeer AutoHerstel-informatie opslaan elke en selecteer het tijdsinterval.

Deze opdracht slaat de informatie op die nodig is om het huidige document in geval van een crash te kunnen herstellen. LibreOffice probeert bij een crash ook om automatisch AutoHerstel-informatie voor alle geopende documenten op te slaan.

Help ons, alstublieft!