Digitale ondertekening toepassen

Een certificaat verkrijgen

U kunt een certificaat krijgen van een certificeringsautoriteit. Ongeacht of u kiest voor een regeringsinstantie of een privé-bedrijf is het normaal dat u een rekening krijgt voor deze service, bijvoorbeeld wanneer zij uw identiteit certificeren. Enige andere instanties gebruiken certificaten zonder kosten, zoals het Open Source Project CAcert, hetgeen gebaseerd is op het welbekende en vertrouwde Web of Trust-model en een groeiende populariteit heeft.

Uw certificaten beheren

Een document ondertekenen

  1. Kies Bestand - Digitale ondertekening - Digitale ondertekening.

  2. In een berichtvenster wordt u geadviseerd het document op te slaan. Klik op Ja als u dit wilt doen.

  3. Nadat u hebt opgeslagen, ziet u het dialoogvenster Digitale ondertekening. Klik op Toevoegen om een openbare sleutel aan het document toe te voegen.

  4. In het dialoogvenster Certificaat selecteren selecteert u uw certificaat en klikt u op OK.

  5. U ziet opnieuw het dialoogvenster Digitale ondertekening, waarin u desgewenst meer certificaten kunt toevoegen. Klik op OK om de openbare sleutel aan het opgeslagen bestand toe te voegen.

Een ondertekent document geeft een Picogram weer in de Statusbalk. U kunt op het pictogram in de Statusbalk dubbelklikken om het certificaat te bekijken.

Het resultaat van de validatie van de handtekening wordt weergegeven in de statusbalk en binnen het dialoogvenster Digitale ondertekening. Diverse document- en macrohandtekeningen kunnen binnen één ODF-document bestaan. Indien er een probleem is met één handtekening, wordt aangenomen dat het resultaat van de validatie van die handtekening ook geldt voor alle andere handtekeningen. Dat betekent dat als er tien geldige handtekeningen en één ongeldige zijn, de statusbalk en het statusveld in het dialoogvenster de handtekening als ongeldig zullen markeren.

De macro's in een document ondertekenen

Gewoonlijk maken macro's deel uit van een document. Als u een document ondertekent, worden de macro's in het document automatisch ondertekend. Wilt u alleen de macro's ondertekenen, en niet het document, dan gaat u als volgt te werk:

  1. Kies Extra - Macro's - Digitale ondertekening.

  2. Pas de handtekening toe zoals hierboven voor documenten is beschreven.

Wanneer u een Basic IDE opent dat ondertekende macro's bevat, ziet u een pictogram Picogram op de Statusbalk.
U kunt op het pictogram in de Statusbalk dubbelklikken om het certificaat te bekijken.

Help ons, alstublieft!