Ontwikkelingshulpmiddelen

Inspecteert objecten in LibreOffice documenten en toont ondersteunde UNO-services en de beschikbare methoden, eigenschappen en geïmplementeerde interfaces.

Met deze functionaliteit kan ook de structuur van het document worden verkent volgens het Document Object Model (DOM).

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Extra - Ontwikkelingshulpmiddelen

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

In het menu Extra van het tabblad Extra, kies Ontwikkelhulpmiddelen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Ontwikkelhulpmiddelen

Ontwikkelhulpmiddelen


note

De Ontwikkelhulpmiddelen zijn zichtbaar in alle documenten van LibreOffice Writer, Calc, Impress en Draw. De weergave is permanent en blijft zichtbaar totdat deze wordt gedeselecteerd.


Wanneer Ontwikkelhulpmiddelen is ingeschakeld, wordt onderaan het scherm een vast te zetten venster weergegeven. Dit venster heeft twee gedeeltes:

note

Deze functie is beschikbaar sinds LibreOffice 7.2 voor Writer, Calc, Impress en Draw.


Documentobjectmodel Boomweergave

De linkerkant van het venster bevat een schakelknop Huidige selectie, een knop Vernieuwen en een boomstructuur waarin alle objecten in het document worden weergegeven.

Het gedrag van de boomstructuur is afhankelijk van de status van de schakelknop Huidige selectie:

De typen objecten die worden weergegeven door de Documentobjectmodel Boomweergave zijn afhankelijk van de LibreOffice-toepassing die wordt gebruikt:

LibreOffice-toepassing

Ondersteunde objecten

Writer

Alinea's
Tekstgedeelten in een alinea
Vormen
Tabellen
Frames
Grafische objecten
Ingesloten objecten (OLE)
Opmaakprofielfamilies en opmaakprofielen

Calc

Bladen
Vormen per blad
Grafieken per blad
Draaitabellen per blad
Opmaakprofielfamilies en opmaakprofielen

Impress

Dia's
Vormen per dia
Diamodellen
Opmaakprofielfamilies en opmaakprofielen

Draw

Pagina's
Vormen per pagina
Opmaakprofielfamilies en opmaakprofielen


Paneel Objectinspectie

De rechterkant van het venster is het paneel Object-inspectie dat informatie weergeeft over het object dat wordt geïnspecteerd.

Klassenaam: is de naam van de objectklasse.

tip

Gebruik de klassenaam om meer informatie te zoeken in de API-documentatie. Het object op het hoogste niveau in een Writer-document is bijvoorbeeld een instantie van de klasse SwXTextDocument, die is gedocumenteerd op SwXTextDocument Class Reference.


U kunt het object verder inspecteren door gebruik te maken van de vier beschikbare tabbladen die de Interfaces, Services, Eigenschappen en Methoden weergeven.

De informatie over het object is op elk tabblad in kolommen geordend. De set kolommen die wordt weergegeven, is afhankelijk van het geselecteerde tabblad.

tabblad Interfaces

Bevat een enkele kolom met de lijst van interfaces die door het object zijn geïmplementeerd.

tabblad Services

Bevat een enkele kolom met de lijst met services die door het object worden ondersteund.

tabblad Eigenschappen

Bevat vier kolommen die de eigenschappen van het object beschrijven:

tip

Het tabblad Eigenschappen bevat ook een tekstvak aan de onderkant om de volledige tekstuele weergave van de eigenschapswaarde weer te geven.


tabblad Methodes

Bevat vier kolommen die de gecombineerde lijst van methoden beschrijven die door het huidige object kunnen worden aangeroepen:

Help ons, alstublieft!