Met tabellen werken

Gegevens worden opgeslagen in tabellen. Het adresboek van uw systeem dat u gebruikt voor uw e-mailadressen, is bijvoorbeeld een tabel uit de adresboekdatabase. Elk adres is een gegevensrecord, weergegeven als een rij in die tabel. De datarecords bestaan uit datavelden, bijvoorbeeld de voornaam- en achternaamvelden en het e-mailveld.

Een nieuwe tabel met behulp van de Tabelassistent maken

In LibreOffice kunt u een nieuwe tabel maken met behulp van de Assistent Tabel:

  1. Open het databasebestand waar u de nieuwe tabel wilt maken.

  2. In het linkerdeelvenster van het databasevenster klikt u op het pictogram Tabellen.

  3. Klik op Tabel maken met Assistent.

Een nieuwe tabel in de ontwerpweergave maken

  1. Open het databasebestand waar u de nieuwe tabel wilt maken.

  2. In het linkerdeelvenster van het databasevenster klikt u op het pictogram Tabellen.

  3. Klik op Tabel maken in ontwerpweergave.

U ziet het venster Tabelontwerp.

Een nieuwe tabelweergave maken

Sommige databasetypen ondersteunen tabelweergaven. Een tabelweergave is een query die met de database wordt opgeslagen. Voor de meeste databasebewerkingen kan een weergave op dezelfde manier als een tabel gebruikt worden.

  1. Open het databasebestand waar u de nieuwe tabelweergave wilt maken.

  2. In het linkerdeelvenster van het databasevenster klikt u op het pictogram Tabellen.

  3. Klik op Weergave maken.

U ziet het venster Ontwerpweergave, dat bijna hetzelfde is als het venster Query-ontwerp.

Help ons, alstublieft!