Tabelontwerp

Dit gedeelte bevat informatie over het maken van een nieuwe databasetabel in de ontwerpweergave.

Open het databasebestand van de database waarin u een nieuwe tabel wilt hebben. Klik op de pictogram Tabellen. Kies Tabel maken in ontwerpweergave om een nieuwe tabel te maken.

In de ontwerpweergave kunt u nu de velden voor de tabel maken.

note

Elk veld kan alleen gegevens accepteren die overeenkomen met het opgegeven veldtype. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om tekst in een cijferveld in te voeren. Memovelden in dBASE III-indeling zijn verwijzingen naar intern beheerde tekstbestanden die maximaal 64 kB tekst kunnen bevatten.


U kunt een optionele Beschrijving voor elk veld invoeren. De tekst van de beschrijving verschijnt als een tip op de kolomkoppen in de tabelweergave.

Veldeigenschappen

Voer eigenschappen in voor elk geselecteerde gegevensveld. Afhankelijk van het databasetype zijn misschien niet alle invoermogelijkheden beschikbaar.

Toets in het vak Standaardwaarde de standaardinhoud voor elke nieuwe record in. De inhoud kan later worden bewerkt.

Specificeer in het vak Invoer vereist of het veld leeg kan blijven.

Er kan voor het vakje Lengte een keuzelijst met invoervak worden weergegeven die de beschikbare mogelijkheden biedt.

Help ons, alstublieft!