Zoeken met een formulierfilter

  1. Open een formulier dat databasevelden bevat.

    Open, als voorbeeld, een leeg tekstdocument en druk op de toetsen +Shift+F4. Open de Bibliography-databasetabel biblio in het vak van de gegevensbronnen. Houd toetsen Shift+ ingedrukt en sleep een paar kolomkoppen in het document, zodat de formuliervelden gemaakt worden.

  2. Klik op de werkbalk Formulierbesturingselementen op het pictogram Ontwerpmodus Pictogram om de ontwerpmodus uit te zetten.

  3. Klik op de werkbalk Navigatie voor formulier op het pictogram Op formulier gebaseerde filtersPictogram. Het huidige document wordt weergegeven met de formulierbesturingselementen als een leeg bewerkingsmasker. De werkbalk Formulierfilter verschijnt.

  4. Voer de filtervoorwaarden in één of meer velden in. Merk op dat als u filtervoorwaarden invoert in verschillende velden, alle ingevoerde voorwaarden moeten voldoen (Boolean AND)

Meer informatie over jokertekens en operators is te vinden in Query-ontwerp.

Als u op de werkbalk Formulierfilter op het pictogram Op formulier gebaseerde filters toepassen klikt, wordt de filtering uitgevoerd. U ziet dan de werkbalk Formuliernavigatie en kunt door de gevonden records navigeren.

Als u op de knop Sluiten op de werkbalk Formulierfilter klikt, wordt het formulier weergegeven zonder filter.

Klik op het pictogram Filter toepassenPictogram op de werkbalk Navigatie voor formulier om de gefilterde weergave te wijzigen.

Het ingestelde filter kan verwijderd worden door op het pictogram Filter/Sortering verwijderen Pictogram te klikken.

De Filter-navigator gebruiken

Zoeken in tabellen en formulierdocumenten

Help ons, alstublieft!