Rapporten maken

Een rapport is een Writer-tekstdocument waarin uw gegevens op gestructureerde wijze kunnen worden weergegeven en opgemaakt. In LibreOffice Base heeft u een keuzemogelijkheid om een rapport of handmatig te maken met behulp van slepen en neerzetten in het venster Rapportontwerp of semi-automatisch door een serie dialoogvensters te doorlopen in de Assistent Rapport.

De onderstaande lijst geeft u enige informatie om te beslissen welke manier gebruikt kan worden voor uw gegevens:

Rapportontwerper

Assistent Rapport

Gestart met de opdracht "Rapport maken in ontwerpweergave".

Gestart met de opdracht "Rapport maken met de Assistent".

Volledig vrijheid om gebruik te maken van kop- en voetteksten in rapporten, van kop- en voetteksten in pagina's en rapporten met meerdere kolommen.

Gebruikt een Writer-sjabloon om een rapport te genereren.

Gebruik slepen-en-neerzetten om de recordvelden of andere ontwerpelementen zoals afbeeldingen of lijnen te positioneren.

Kies uit de diverse mogelijkheden die gegeven worden om de gegevensrecords te ordenen.

Maakt een eenmalige momentopname van de gegevens. Open hetzelfde rapport nogmaals om een Writer-document te maken met de geactualiseerde data.

U kunt kiezen om een eenmalige momentopname met vaste gegevens te maken of een "live" rapport met koppelingen naar de actuele gegevens op het moment dat u het Base-bestand opent.

Slaat het rapport op als een Writer-tekstdocument. Slaat de informatie over het opmaken van het rapport op in het Base-bestand.

Sla het rapport en de informatie hoe het rapport is gemaakt op binnen het Base-bestand.

Kies Openen in het contextmenu of dubbelklik op de rapportnaam om een nieuw rapport te maken met de actuele gegevens.

Kies Openen in het contextmenu of dubbelklik op de rapportnaam om opnieuw te kijken naar de statische momentopname van de gegevens tijdens het aanmaken, dan wel om een nieuw rapport te maken met de actuele gegevens. Dit hangt af van uw keuze op de laatste pagina van de assistent.

Kies Bewerken in het contextmenu van een rapportnaam om het venster Rapportontwerper te openen met de geladen rapportinformatie.

Kies Bewerken in het contextmenu van een rapportnaam om het Writer-sjabloonbestand te bewerken dat werd gebruikt om het rapport te maken.


Handmatig een nieuw rapport maken in de ontwerpweergave.

  1. Open het databasebestand daar waar u het nieuwe rapport wilt maken.

  2. Klik, in het linker paneel van het database-venster, op het pictogram Rapporten.

  3. Klik op Rapport in ontwerpweergave maken.

  4. Volg de instructies in de handleiding Rapportontwerper.

Een nieuw rapport met behulp van de Assistent Rapport maken

  1. Open het databasebestand daar waar u het nieuwe rapport wilt maken.

  2. Klik, in het linker paneel van het database-venster, op het pictogram Rapporten.

  3. Klik op Rapport maken met Assistent.

  4. Volg de stappen van de Assistent Rapport om een rapport te maken.

Help ons, alstublieft!