Met query's werken

Als u geregeld alleen een subset van uw gegevens wilt oproepen die goed door een filtervoorwaarde gedefinieerd kan worden, kunt u een query definiëren. Dit is in feite een naam voor de nieuwe weergave van de gefilterde gegevens. U opent de query en ziet de huidige gegevens in de tabel-layout die u gedefinieerd hebt.

Een nieuwe query met behulp van de Queryassistent maken

In LibreOffice kun je een nieuwe query maken met behulp van de Assistent Query:

  1. Open het databasebestand waar u de nieuwe query wilt maken.

  2. In het linkerdeelvenster van het databasevenster klikt u op het pictogram Query's.

  3. Klik op Query maken met Assistent.

Een nieuwe query in de ontwerpweergave maken

  1. Open het databasebestand waar u de nieuwe query wilt maken.

  2. In het linkerdeelvenster van het databasevenster klikt u op het pictogram Query's.

  3. Klik op Query maken in ontwerpweergave.

U ziet het venster Query-ontwerp.

Help ons, alstublieft!