Gegevens importeren in of exporteren uit Base

U kunt databasetabellen gemakkelijk importeren en exporteren met Calc als 'hulptoepassing'.

Gegevens uit Base exporteren

Kopieer een tabel van Base naar een nieuw Calc-werkblad. Vervolgens kunt u de gegevens opslaan of exporteren in elke bestandsindeling die door Calc ondersteund wordt.

 1. Open het databasebestand met de databasetabel die geƫxporteerd moet worden. Klik op Tabellen om de tabellen of op Query's om de query's weer te geven.

 2. Kies Bestand - Nieuw - Werkblad.

 3. In het Base-venster rechtsklikt u op de tabel die u wilt exporteren. Kies Kopiƫren in het contextmenu.

 4. Klik op de cel A1 in het nieuwe Calc-venster en kies dan Bewerken - Plakken.

U kunt de gegevens nu opslaan als of exporteren naar vele verschillende bestandstypen.

Gegevens in Base importeren

note

U kunt tekstbestanden, werkbladbestanden, en uw systeem adresboek alleen in Alleen-lezen-modus importeren.


note

Als u vanuit een tekst- of werkbladbestand importeert, moet het bestand een eerste regel met informatie hebben. De tweede regel van het bestand is de eerste geldige rij met gegevens. De opmaak van elk veld in de tweede regel bepaalt de opmaak voor de gehele kolom. Alle opmaakinformatie van een werkbladbestand gaat verloren bij het importeren in Base.


note

Bijvoorbeeld: om er voor te zorgen dat de eerste kolom tekstopmaak heeft, moet u er voor zorgen dat het eerste veld van de eerste regel met geldige gegevens tekst bevat. Als een veld in de eerste regel met geldige gegevens een getal bevat, wordt de hele kolom ingesteld met getalopmaak, en worden alleen getallen, geen tekst, in die kolom getoond.


 1. Open een Base-bestand of het gewenste databasetype.

  Maak een nieuw Base-bestand met behulp van de Assistent Database, of open een bestaand Base-bestand dat niet alleen-lezen is.

 2. Open het Calc-bestand met de gegevens die in Base geĆÆmporteerd moeten worden. U kunt een *.dbf dBASE-bestand en vele andere bestandstypen openen.

 3. Selecteer de gegevens die naar Base gekopieerd moeten worden.

  Als u niet wilt scrollen, kunt u een bereikreferentie zoals A1:X500 in het naamvak invoeren.

  Als u een dBASE-blad kopieert, neem dan ook de bovenste rij met de kopgegevens in de selectie op.

 4. Kies Bewerken - Kopiƫren.

 5. Klik in het Base-venster op Tabellen om deze weer te geven.

 6. Kies in het Base-venster Bewerken - Plakken.

 7. U ziet nu het dialoogvenster Tabel kopiƫren. De meeste databases hebben een primaire sleutel nodig, dus het is raadzaam het vakje Een primaire sleutel maken te selecteren.

tip

Op Windows-systemen kunt u ook slepen en neerzetten gebruiken in plaats van kopiƫren en plakken. Voor geregistreerde databases kunt u ook de gegevensbronverkenner openen (druk op de toetsen +Shift+F4) in plaats van het venster van Base te openen.


Help ons, alstublieft!