SQL-opdrachten uitvoeren

Met behulp van SQL-opdrachten kunt u de database direct beheren en tabellen en query's maken en bewerken.

Notitiepictogram

Niet alle databasetypen ondersteunen alle SQL-instructies. Indien nodig zoekt u eerst op welke SQL-opdrachten worden ondersteund door het databasesysteem.


Zo voert u een SQL-instructie direct uit:

  1. Kies Bestand - Openen om een databasebestand te openen.

  2. Kies Extra - SQL.

  3. Klik op het pictogram Query maken in SQL-weergave Pictogram of

    Selecteer een bestaande query in de lijst en klik op het pictogram Bewerken Pictogram.

  4. In het venster Query kiest u Weergave - Ontwerpweergave aan/uit. Bewerk de SQL-opdracht.

  5. Klik op het pictogram Uitvoeren Pictogram. Het resultaat van de query wordt in het bovenste venster weergegeven.

  6. Klik op het pictogram Opslaan of Opslaan als Pictogram om de query op te slaan.

Help ons, alstublieft!