Een adresboek registreren

In LibreOffice kunt u verschillende gegevensbronnen registreren. De inhoud van de gegevensvelden is vervolgens beschikbaar, bijvoorbeeld in velden en besturingselementen. Het systeemadresboek is een voorbeeld van een gegevensbron.

In de sjablonen en Assistenten van LibreOffice worden velden gebruikt voor de inhoud van het adresboek. Wanneer u deze velden activeert, worden de algemene velden in de sjablonen automatisch vervangen door de velden van de gegevensbron voor uw adresboek.

Teneinde de vervanging uit te voeren, moet u in LibreOffice aangeven welk adresboek u gebruikt. De Assistent waarin u deze gegevens kunt opgeven, verschijnt automatisch de eerste keer dat u bijvoorbeeld een sjabloon voor een zakelijke brief activeert. U kunt de Assistent ook openen door de hieronder vermelde stappen te volgen.

Notitiepictogram

De adresboekgegevens in LibreOffice Base zijn alleen-lezen. Het is niet mogelijk om adresboekgegevens toe te voegen, te bewerken of te verwijderen vanuit Base.


Assistent Gegevensbron voor adressen

Als u de Assistent Gegevensbron voor adressen wilt openen, kiest u Bestand - Assistenten - Gegevensbron voor adressen.

Een bestaand adresboek handmatig registreren

  1. Kies Extra - Bron adresboek Het dialoogvenster Sjablonen: Adresboek wordt geopend.

  2. Selecteer in de keuzelijst met invoervak Gegevensbron het systeemadresboek dat of de gegevensbron die u als adresboek wilt gebruiken.

  3. Indien u het adresboek van het systeem nog niet hebt geregistreerd als de gegevensbron in LibreOffice, klik op de knop Gegevensbron voor adresboek... . Dit brengt u naar de Assistent Gegevensbron voor adresboek waar u uw adresboek kunt registreren als een nieuwe gegevensbron in LibreOffice.

  4. Selecteer in de keuzelijst met invoervak Tabel de databasetabel die u als adresboek wilt gebruiken.

  5. Onder Veldtoewijzing kunt u de velden voor de voornaam, het bedrijf, de afdeling, enzovoort instellen voor de huidige veldnamen die in uw adresboek worden gebruikt.

  6. Wanneer u klaar bent, sluit u het dialoogvenster met OK.

De gegevensbron is nu in LibreOffice geregistreerd als het adresboek. Als u nu een sjabloon opent via de categorie Zakelijke correspondentie, worden in LibreOffice automatisch de juiste velden voor de brief ingevoegd.

Help ons, alstublieft!