CSV-filteropties

Het CSV-filter accepteert een optietekenreeks met vijf tot vijftien tokens, gescheiden door komma's. Tokens 6 tot 15 zijn optioneel.

Voorbeeld:

Importeren uit UTF-8, Taal Duits, door komma's gescheiden, Tekstscheidingsteken ", Aangehaald veld als tekst. CSV-bestand heeft kolommen die zijn opgemaakt als datum, getal, getal, getal:

soffice --infilter="Text - txt - csv (StarCalc):44,34,76,1,1/5/2/1/3/1/4/1,1031,true,true" test.csv

Exporteren naar Windows-1252, veldscheidingsteken: komma, tekstscheidingsteken: aanhalingsteken, celinhoud opslaan zoals weergegeven:

soffice --convert-to "csv:Text - txt - csv (StarCalc):44,34,ANSI,1,,0,false,true,true" --outdir=/home/user test.ods

Tokenpositie

Definitie

Betekenis en voorbeeld van token

1

Veldscheidingsteken

Veldscheidingsteken(s) als ASCII-waarden. Meerdere waarden worden gescheiden door de schuine streep ("/"), dat wil zeggen, als de waarden worden gescheiden door puntkomma's en horizontale tabulators, zou het token 59/9 zijn. Om meerdere opeenvolgende scheidingstekens als Ć©Ć©n te behandelen, voegt u '/MRG' toe aan het token. Als het bestand velden met een vaste breedte bevat, gebruik dan 'FIX'. Voorbeeld: 44 (,)

2

Tekstscheidingsteken

Het tekstscheidingsteken als ASCII-waarde, zoals 34 voor dubbele aanhalingstekens en 39 voor enkele aanhalingstekens. Voorbeeld: 34 (").

3

Tekenset

De tekensetcode die in het bestand wordt gebruikt, zoals beschreven in de onderstaande tabel. Voorbeeld: 0 (Systeem).

4

Regelnummer om met lezen te beginnen.

CSV-import

N: regelnummer om met lezen te beginnen. Voorbeeld: 3 (begin vanaf de derde regel).

5

Celopmaakcodes voor elke kolom

CSV-import

Een reeks kolom-/opmaakcodes, waarbij de opmaakcode in de onderstaande tabel wordt gegeven. Voorbeeld: "1/5/2/1/3/1/4/1".

Als waardescheidingstekens worden gebruikt, is de vorm van dit token kolom/opmaak[/kolom/opmaak/ā€¦] waarbij kolom het nummer van de kolom is, waarbij 1 de meest linkse kolom is. De opmaakcode wordt hieronder beschreven.

Als het eerste token FIX is, heeft het de vorm start/format[/start/format/ā€¦], waarbij start het nummer is van het eerste teken voor dit veld, waarbij 0 het meest linkse teken in een regel is. Hieronder wordt de opmaak uitgelegd.

6

Taalscheidingsteken

Tekenreeks uitgedrukt in decimale notatie. Dit token is het equivalent van de keuzelijst "Taal" in de gebruikersinterface voor CSV-import. Als de waarde 0 is of wordt weggelaten, wordt de taalidentificatie van de gebruikersinterface gebruikt. De taal-ID is gebaseerd op de Microsoft-taal-ID's.

7

Aangehaald veld als tekst

Tekenreeks, ofwelonwaar ofr waar. Standaardwaarde: onwaar. Dit token is het equivalent van het selectievakje "Geciteerd veld als tekst".

8

Detecteer speciale getallen

Importeren: Tekenreeks, ofwel onwaar of waar. Standaardwaarde: onwaar. Dit token is het equivalent van het selectievakje "Speciale getallen detecteren".

Export: tekenreeks, false of true. Standaardwaarde: true. Dit token heeft geen UI-equivalent. Indien true, worden de getalcellen opgeslagen als getallen. Indien false, worden de getallen opgeslagen als tekst, met tekstscheidingstekens.

9

Bewaar celinhoud zoals getoond

CSV-export

Tekenreeks, ofwel onwaar of waar. Standaardwaarde:waar. Dit token is het equivalent van het selectievakje "Cell-inhoud opslaan zoals weergegeven".

10

Celformules exporteren

CSV-export

Tekenreeks, ofwel onwaar ofr waar. Standaardwaarde: onwaar. Exporteren van celformules.

11

Spaties verwijderen

CSV-import

Tekenreeks, ofwel onwaar of waar. Standaardwaarde: waar. Spaties verwijderen. Trim voorloop- en volgspaties bij het lezen van het bestand.

12

Bladen exporteren

CSV-export

Exporteer het hele document naar afzonderlijke .csv-bestanden of een bepaald blad.

 • 0 of afwezig: betekent het standaardgedrag, het eerste blad van de opdrachtregel of het huidige blad in macrofilteropties, geĆ«xporteerd naar voorbeeld.csv

 • -1: voor alle bladen wordt elk blad geĆ«xporteerd naar een afzonderlijk bestand met de naam van het basisbestand, samengevoegd met de bladnaam, bijvoorbeeld voorbeeld-blad1.csv, voorbeeld-blad2.csv en voorbeeld-blad3.csv

 • N: exporteer het N-de blad binnen het bereik van het aantal bladen. Voorbeeld: om het tweede blad te exporteren, stelt u hier 2 in om voorbeeld-blad2.csv te krijgen

13

Als formules importeren

CSV-import

Tekenreeks, ofwel onwaar of waar. Standaardwaarde: waar. Bepaalt of formule-uitdrukkingen die beginnen met een = gelijkteken, moeten worden behandeld als formules of moeten worden geĆÆmporteerd als tekstuele gegevens. Als waar formules op invoer behandeld. Als onwaar formules als tekst worden ingevoerd. Indien weggelaten (helemaal niet aanwezig), is de standaardwaarde waar om het gedrag van de optietekenreeks van oude versies die dit token helemaal niet had, te behouden. Indien aanwezig en leeg (of een andere waarde dan waar), is de standaardwaarde onwaar.

14

een byte-order-mark (BOM) toevoegen

Tekenreeks, ofwel false of true. Standaardwaarde: false. Indien true voeg een byte-order-mark (BOM) toe aan de export. Indien false bevat de export geen stuklijst. Indien weggelaten (helemaal niet aanwezig), is de standaardwaarde false om het gedrag te behouden van de tekenreeks met opties van oude versies die dit token helemaal niet hadden. Indien aanwezig en leeg (of een andere waarde dan true) is de standaardwaarde false. Automatisch gedetecteerd tijdens het importeren.

15

Getallen in wetenschappelijke notatie detecteren

Tekenreeks, ofwel false of true. Standaardwaarde: true. Als true detecteert of een celinhoud met een 'E' of 'e' een getal is in wetenschappelijke notatie. Indien false probeer dan geen getallen in wetenschappelijke notatie te detecteren. Token kan alleen false zijn als token 8 (Speciaal nummer detecteren) false is. Indien weggelaten, is de standaardwaarde true om het gedrag te behouden van de optietekenreeks van oude versies die dit token helemaal niet hadden.


Speciaal geval van CSV-bestanden met scheidingsteken gedefinieerd in de eerste regel

CSV-import en -export ondersteunen een sep= en "sep=" veldscheidingsinstelling. Bij het lezen van een CSV-document wordt het scheidingsteken genomen uit het initiƫle sep= of "sep=" enkele veld, als dat de enige regelinhoud is.

Bij het lezen van een CSV-bestand blijft het geciteerde formulier behouden als (niet-geciteerde) celinhoud. U ziet sep=| wanneer | is het scheidingsteken in de eerste regel. In de vorm zonder aanhalingstekens wordt het scheidingsteken weggegooid omdat het in de context een echt veldscheidingsteken is. U ziet sep= in de eerste regel.

Bij het schrijven van een CSV-bestand wordt de inhoud van de bestaande enkele cel linksboven, zoals sep=| aangepast aan het huidige scheidingsteken met de geciteerde vorm van "sep=|" (indien aanhalingstekens / tekstscheidingstekens zijn niet leeg en | is het scheidingsteken) en gebruikt altijd het ASCII " dubbele aanhalingsteken.

Als de regel met de sep=| niet als data geĆÆmporteerd moet worden, vergeet dan niet om het Van rij-nummer in het dialoogvenster in te stellen op 2. Merk op dat deze regel niet behouden bij het opnieuw opslaan.

Voorbeeld:


    sep=|
    "LETTER"|"DIER"
    "a"|"aardvarken"
    "b"|"beer"
    "c"|"cavia"
  

Opmaakcodes voor Token 5

Betekenis

Code

Standaard

1

Tekst

2

MM/DD/JJ

3

DD/MM/JJ

4

JJ/MM/DD

5

-

6

-

7

-

8

Negeer veld (niet importeren)

9

US-Engels

10


Tekensetcodes voor Token 3

Tekenset

Index

Onbekend

0

Windows-1252/WinLatin 1 (Westers)

1

Apple Macintosh (Westers)

2

DOS/OS2-437/US (Westers)

3

DOS/OS2-850/Internationaal (Westers)

4

DOS/OS2-860/Portugees (Westers)

5

DOS/OS2-861/IJslands (Westers)

6

DOS/OS2-863/Canadees-Frans (Westers)

7

DOS/OS2-865/Noors (Westers)

8

Systeemstandaard

9

Symbool

10

ASCII/US (Westers)

11

ISO-8859-1 (Westers)

12

ISO-8859-2 (Centraal Europees)

13

ISO-8859-3 (Latijns 3)

14

ISO-8859-4 (Baltisch)

15

ISO-8859-5 (Cyrillisch)

16

ISO-8859-6 (Arabisch)

17

ISO-8859-7 (Grieks)

18

ISO-8859-8 (Hebreeuws)

19

ISO-8859-9 (Turks)

20

ISO-8859-14 (Westers)

21

ISO-8859-15/EURO (Westers)

22

DOS/OS2-737 (Grieks)

23

DOS/OS2-775 (Baltisch)

24

DOS/OS2-852 (Centraal Europees)

25

DOS/OS2-855 (Cyrillisch)

26

DOS/OS2-857 (Turks)

27

DOS/OS2-862 (Hebreeuws)

28

DOS/OS2-864 (Arabisch)

29

DOS/OS2-866/Russisch (Cyrillisch)

30

DOS/OS2-869/Modern (Grieks)

31

DOS/Windows-874 (Thais)

32

Windows-1250/WinLatin 2 (Centraal Europees)

33

Windows-1251 (Cyrillisch)

34

Windows-1253 (Grieks)

35

Windows-1254 (Turks)

36

Windows-1255 (Hebreeuws)

37

Windows-1256 (Arabisch)

38

Windows-1257 (Baltisch)

39

Windows-1258 (Vietnamees)

40

Apple Macintosh (Arabisch)

41

Apple Macintosh (Centraal Europees)

42

Apple Macintosh/Kroatisch (Centraal Europees)

43

Apple Macintosh (Cyrillisch)

44

Niet ondersteund: Apple Macintosh (Devanagari)

45

Niet ondersteund: Apple Macintosh (Farsi)

46

Apple Macintosh (Grieks)

47

Niet ondersteund: Apple Macintosh (Gujarati)

48

Niet ondersteund: Apple Macintosh (Gurmukhi)

49

Apple Macintosh (Hebreeuws)

50

Apple Macintosh/IJslands (westers)

51

Apple Macintosh/Roemeens (Midden-Europees)

52

Apple Macintosh (Thais)

53

Apple Macintosh (Turks)

54

Apple Macintosh/OekraĆÆens (Cyrillisch)

55

Apple Macintosh (vereenvoudigd Chinees)

56

Apple Macintosh (Chinees Traditioneel)

57

Apple Macintosh (Japans)

58

Apple Macintosh (Koreaans)

59

Windows-932 (Japans)

60

Windows-936 (Chinees Vereenvoudigd)

61

Windows-Wansung-949 (Koreaans)

62

Windows-950 (Chinese Traditioneel)

63

Shift-JIS (Japans)

64

GB-2312 (Chinees Vereenvoudigd)

65

GBT-12345 (Chinees Traditioneel)

66

GBK/GB-2312-80 (Chinees Vereenvoudigd)

67

BIG5 (Chinees Traditioneel)

68

EUC-JP (Japans)

69

EUC-CN (Chinees Vereenvoudigd)

70

EUC-TW (Chinees Traditioneel)

71

ISO-2022-JP (Japans)

72

ISO-2022-CN (Chinees Vereenvoudigd)

73

KOI8-R (Cyrillisch)

74

Unicode (UTF-7)

75

Unicode (UTF-8)

76

ISO-8859-10 (Centraal Europees)

77

ISO-8859-13 (Centraal Europees)

78

EUC-KR (Koreaans)

79

ISO-2022-KR (Koreaans)

80

JIS 0201 (Japans)

81

JIS 0208 (Japans)

82

JIS 0212 (Japans)

83

Windows-Johab-1361 (Koreaans)

84

GB-18030 (Chinees Vereenvoudigd)

85

BIG5-HKSCS (Chinees Traditioneel)

86

TIS 620 (Thais)

87

KOI8-U (Cyrillisch)

88

ISCII Devanagari (Indonesisch)

89

Unicode (Java's aangepaste UTF-8)

90

Adobe Standaard

91

Adobe Symbool

92

PT 154 (Windows Cyrillisch Aziatische codepagina ontworpen in ParaType)

93

Unicode UCS4

65534

Unicode UCS2

65535


Help ons, alstublieft!