Tekenobjecten naar andere documenten kopiëren

In LibreOffice is het mogelijk om direct tekenobjecten in tekst-, werkblad- en presentatie-documenten te kopiëren.

  1. Selecteer het tekenobject of de objecten.

  2. Kopieer het tekenobject naar het klembord, bijvoorbeeld met behulp van +C.

  3. Schakel naar het andere document en plaats de cursor daar waar het tekenobject moet worden ingevoegd.

  4. Voeg het tekenobject in, bijvoorbeeld, met behulp van +V.

Invoegen in een tekstdocument

Een ingevoegd teken-object wordt verankerd aan de huidige alinea. U kunt het anker wijzigen door het object te selecteren en te klikken op het pictogram Anker op de werkbalk OLE Object of op de werkbalk Frame. Op het popup-venster kunt u het ankertype selecteren.

Invoegen in een werkblad

Een ingevoegd tekenobject wordt in een blad verankerd aan de huidige cel. U kunt het anker wijzigen van cel naar pagina en weer terug door het object te selecteren en op het pictogram Verankering wisselen Pictogram op de werkbalk Afbeelding te klikken.

Help ons, alstublieft!