Namen van bestandsconversiefilters

Tabellen met filternamen voor opdrachtregels documentconversie.

Gebruik

Filternamen worden gebruikt bij het importeren en exporteren van bestanden in vreemde indelingen en bij het converteren van bestandsindelingen via de opdrachtregel.

soffice --convert-to OutputFileExtension[:OutputFilterName[:OutputFilterParams[,param]]] [--outdir output_dir]

Als --convert-to meer dan eens wordt gebruikt, is de laatste waarde van OutputFileExtension[:OutputFilterName[:OutputFilterParams]] van kracht. Als --outdir meer dan eens wordt gebruikt, is alleen de laatste waarde van kracht. Bijvoorbeeld:

--convert-to pdf *.doc

--convert-to pdf:writer_pdf_Export --outdir /home/user *.doc

--convert-to "html:XHTML Writer File:UTF8" *.doc

--convert-to "txt:Text (encoded):UTF8" *.doc

soffice --infilter="InputFilterName[:InputFilterParams[,param]]"

--infilter="Text (encoded):UTF8,LF,Liberation Mono,en-US".

Filters voor WRITER

Filternaam

API-naam

Mediatype (Extensie)

HTML-document (Writer)

"HTML (StarWriter)"

text/html (html xhtml htm)

Microsoft WinWord 1/2/5

"MS WinWord 5"

application/msword (doc)

Microsoft Word 6.0

"MS WinWord 6.0"

application/msword (doc)

Microsoft Word 95

"MS Word 95"

application/msword (doc)

Microsoft Word 95-sjabloon

"MS Word 95 Vorlage"

application/msword (dot)

Word 97–2003

"MS Word 97"

application/msword (doc wps)

Word 97–2003-sjabloon

"MS Word 97 Vorlage"

application/msword (dot wpt)

Flat XML ODF-tekstdocument

"OpenDocument Text Flat XML"

application/vnd.oasis.opendocument.text-flat-xml (fodt odt xml)

Rich Text

"Rich Text Format"

application/rtf (rtf)

OpenOffice.org 1.0-tekstdocument

"StarOffice XML (Writer)"

application/vnd.sun.xml.writer (sxw)

WordPerfect-document

"WordPerfect"

application/vnd.wordperfect (wpd)

Microsoft Works-document

"MS_Works"

application/vnd.ms-works (wps)

Microsoft Write

"MS_Write"

application/x-mswrite (wri)

Microsoft Word voor DOS

"DosWord"

None (doc)

ClarisWorks/AppleWorks-tekstdocument

"ClarisWorks"

application/clarisworks (cwk)

Microsoft Word voor Mac (v1 - v5)

"Mac_Word"

application/msword (doc)

Microsoft Works voor Mac-tekst-document (v1 - v4)

"Mac_Works"

application/vnd.ms-works (wps)

MacWrite-document

"MacWrite"

application/macwriteii (mw mcw)

Mariner Write Mac Classic v1.6 - v3.5

"Mariner_Write"

(mwd)

WriteNow-document

"WriteNow"

(wn nx^d)

AbiWord-document

"AbiWord"

application/x-abiword (abw zabw)

T602-document

"T602Document"

application/x-t602 (602)

Lotus WordPro-document

"LotusWordPro"

application/vnd.lotus-wordpro (lwp)

Tekst

"Text"

text/plain (csv tsv tab txt)

Tekst - Kies codering

"Text (encoded)"

text/plain (csv tsv tab txt)

Hangul WP 97

"writer_MIZI_Hwp_97"

application/x-hwp (hwp)

OpenOffice.org 1.0-tekstdocumentsjabloon

"writer_StarOffice_XML_Writer_Template"

application/vnd.sun.xml.writer.template (stw)

PDF - Portable Document Format

"writer_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

ODF-tekstdocument

"writer8"

application/vnd.oasis.opendocument.text (odt)

ODF-tekstdocumentsjabloon

"writer8_template"

application/vnd.oasis.opendocument.text-template (ott)

Word 2007–365

"MS Word 2007 XML"

application/msword (docx)

Word 2007–365-sjaloon

"MS Word 2007 XML Template"

application/msword (dotx dotm)

Word 2007–365 VBA

"MS Word 2007 XML VBA"

application/msword (docm)

Office Open XML-tekst (Overgang)

"Office Open XML Text"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document (docx docm)

Office Open XML-tekstsjabloon (Overgang)

"Office Open XML Text Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template (dotx dotm)

Writer lay-out XML

"writer_layout_dump"

None (xml)

Writer Indexing Export XML

"writer_indexing_export"

None (xml)

BroadBand eBook

"BroadBand eBook"

application/x-sony-bbeb (lrf)

FictionBook 2.0

"FictionBook 2"

application/x-fictionbook+xml (fb2 zip)

PalmDoc eBook

"PalmDoc"

application/x-aportisdoc (pdb)

Plucker eBook

"Plucker eBook"

application/prs.plucker (pdb)

Apple Pages

"Apple Pages"

application/x-iwork-pages-sffpages (pages)

Legacy Mac-tekstdocument

"MWAW_Text_Document"

None (*)

Palm-tekstdocument

"Palm_Text_Document"

application/vnd.palm (pdb)

Legacy StarOffice-tekstdocument

"StarOffice_Writer"

None (sdw)

EPUB-document

"EPUB"

application/epub+zip (epub)

Pocket Word

"PocketWord File"

application/x-pocket-word (psw)


Filters voor CALC

Filternaam

API-naam

Mediatype (Extensie)

Data Interchange Format

"DIF"

None (dif)

HTML-document (Calc)

"HTML (StarCalc)"

text/html (html xhtml htm)

Flat XML ODF-werkblad

"OpenDocument Spreadsheet Flat XML"

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-flat-xml (fods ods xml)

Lotus 1-2-3

"Lotus"

application/vnd.lotus-1-2-3 (wk1 wks 123)

Quattro Pro 6.0

"Quattro Pro 6.0"

None (wb2)

Microsoft Excel 4.0

"MS Excel 4.0"

application/vnd.ms-excel (xls xlw xlc xlm)

Microsoft Excel 4.0-sjabloon

"MS Excel 4.0 Vorlage/Template"

application/vnd.ms-excel (xlt)

Microsoft Excel 5.0

"MS Excel 5.0/95"

application/vnd.ms-excel (xls xlc xlm xlw)

Microsoft Excel 5.0-sjabloon

"MS Excel 5.0/95 Vorlage/Template"

application/vnd.ms-excel (xlt)

Microsoft Excel 95

"MS Excel 95"

application/vnd.ms-excel (xls xlc xlm xlw)

Microsoft Excel 95-sjabloon

"MS Excel 95 Vorlage/Template"

application/vnd.ms-excel (xlt)

Excel 97–2003

"MS Excel 97"

application/vnd.ms-excel (xls xlc xlm xlw xlk et)

Excel 97–2003-sjabloon

"MS Excel 97 Vorlage/Template"

application/vnd.ms-excel (xlt ett)

Rich Text Format (Calc)

"Rich Text Format (StarCalc)"

application/rtf (rtf)

SYLK

"SYLK"

text/spreadsheet (slk sylk)

OpenOffice.org 1.0-werkblad

"StarOffice XML (Calc)"

application/vnd.sun.xml.calc (sxc)

Tekst CSV

"Text - txt - csv (StarCalc)"

text/plain (csv tsv tab txt)

Web Page Query (Calc)

"calc_HTML_WebQuery"

text/html (html xhtml htm)

OpenOffice.org 1.0-werkbladsjabloon

"calc_StarOffice_XML_Calc_Template"

application/vnd.sun.xml.calc.template (stc)

PDF - Portable Document Format

"calc_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

dBASE

"dBase"

None (dbf)

ODF-werkblad

"calc8"

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet (ods)

ODF-werkbladsjabloon

"calc8_template"

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template (ots)

Gnumeric-werkblad

"Gnumeric Spreadsheet"

application/x-gnumeric (gnumeric gnm)

Excel 2007–365

"Calc MS Excel 2007 XML"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet (xlsx)

Excel 2007–365 (macro-ingeschakeld)

"Calc MS Excel 2007 VBA XML"

application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 (xlsm)

Excel 2007–365-sjabloon

"Calc MS Excel 2007 XML Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template (xltx xltm)

Microsoft Excel 2007 Binary

"Calc MS Excel 2007 Binary"

None (xlsb)

Office Open XML-werkblad

"Calc Office Open XML"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet (xlsx xlsm)

Office Open XML-werkbladsjabloon

"Calc Office Open XML Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template (xltx xltm)

Microsoft Works-document

"MS_Works_Calc"

None (wks wdb)

Lotus-document

"WPS_Lotus_Calc"

None (wk1 wk3 wk4 123)

QuattroPro-document

"WPS_QPro_Calc"

None (wb1 wb2 wq1 wq2)

ClarisWorks/AppleWorks-werkblad

"ClarisWorks_Calc"

application/clarisworks (cwk)

ClarisResolve-document

"Claris_Resolve_Calc"

application/clarisworks (cwk)

Microsoft Works voor Mac-werkblad (v1 - v4)

"Mac_Works_Calc"

application/vnd.ms-works (wps)

Apple Numbers

"Apple Numbers"

application/x-iwork-numbers-sffnumbers (numbers)

Legacy Mac-database

"MWAW_Database"

None (*)

Legacy Mac -werkblad

"MWAW_Spreadsheet"

None (*)

Legacy StarOffice-werkblad

"StarOffice_Spreadsheet"

None (sdc)

Microsoft Multiplan

"Microsoft Multiplan"

None (mp)


Filters voor IMPRESS

Filternaam

API-naam

Mediatype (Extensie)

Apple Keynote

"Apple Keynote"

application/x-iwork-keynote-sffkey (key)

PowerPoint 97–2003

"MS PowerPoint 97"

application/vnd.ms-powerpoint (ppt dps)

PowerPoint 97–2003 AutoPlay

"MS PowerPoint 97 AutoPlay"

application/vnd.ms-powerpoint (pps)

PowerPoint 97–2003-sjabloon

"MS PowerPoint 97 Vorlage"

application/vnd.ms-powerpoint (pot dpt)

OpenOffice.org 1.0 Tekenen (Impress)

"impress_StarOffice_XML_Draw"

application/vnd.sun.xml.draw (sxd)

Flat XML ODF-presentatie

"OpenDocument Presentation Flat XML"

application/vnd.oasis.opendocument.presentation-flat-xml (fodp odp xml)

OpenOffice.org 1.0-presentatie

"StarOffice XML (Impress)"

application/vnd.sun.xml.impress (sxi)

OpenOffice.org 1.0-presentatiesjabloon

"impress_StarOffice_XML_Impress_Template"

application/vnd.sun.xml.impress.template (sti)

PDF - Portable Document Format

"impress_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

ODF-presentatie

"impress8"

application/vnd.oasis.opendocument.presentation (odp)

ODF-presentatiesjabloon

"impress8_template"

application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template (otp)

ODF Tekenen (Impress)

"impress8_draw"

application/vnd.oasis.opendocument.graphics (odg)

PowerPoint 2007–365

"Impress MS PowerPoint 2007 XML"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation (pptx)

PowerPoint 2007–365 AutoPlay

"Impress MS PowerPoint 2007 XML AutoPlay"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow (ppsx)

PowerPoint 2007–365-sjabloon

"Impress MS PowerPoint 2007 XML Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template (potx potm)

PowerPoint 2007–365 VBA

"Impress MS PowerPoint 2007 XML VBA"

application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.main+xml (pptm)

Office Open XML-presentatie

"Impress Office Open XML"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation (pptx pptm)

Office Open XML-presentatiesjabloon

"Impress Office Open XML Template"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template (potx potm)

Office Open XML-presentatie AutoPlay

"Impress Office Open XML AutoPlay"

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow (ppsx)

ClarisWorks/AppleWorks-presentatie

"ClarisWorks_Impress"

application/clarisworks (cwk)

Legacy StarOffice-presentatie

"StarOffice_Presentation"

None (sdd)

Legacy Mac-presentatie

"MWAW_Presentation"

None (*)

Microsoft PowerPoint 1-4 en 95's

"PowerPoint 3"

None (ppt pot)


Filters voor DRAW

Filternaam

API-naam

Mediatype (Extensie)

Flat XML ODF-tekening

"OpenDocument Drawing Flat XML"

application/vnd.oasis.opendocument.graphics-flat-xml (fodg odg xml)

OpenOffice.org 1.0-tekening

"StarOffice XML (Draw)"

application/vnd.sun.xml.draw (sxd)

OpenOffice.org 1.0-tekeningsjabloon

"draw_StarOffice_XML_Draw_Template"

application/vnd.sun.xml.draw.template (std)

PDF - Portable Document Format

"draw_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

ODF-tekening

"draw8"

application/vnd.oasis.opendocument.graphics (odg)

ODF-tekeningsjabloon

"draw8_template"

application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template (otg)

WordPerfect Graphics

"WordPerfect Graphics"

image/x-wpg (wpg)

Microsoft Visio 2000-2013

"Visio Document"

application/vnd.visio (vdx vsd vsdm vsdx)

Microsoft Publisher 98-2010

"Publisher Document"

application/x-mspublisher (pub)

Corel Draw

"Corel Draw Document"

application/vnd.corel-draw (cdr)

Corel Presentation Exchange

"Corel Presentation Exchange"

image/x-cmx (cmx)

Adobe/Macromedia Freehand

"Freehand Document"

image/x-freehand (fh fh1 fh2 fh3 fh4 fh5 fh6 fh7 fh8 fh9 fh10 fh11)

ClarisWorks/AppleWorks-tekening

"ClarisWorks_Draw"

application/clarisworks (cwk)

Adobe PageMaker

"PageMaker Document"

application/x-pagemaker (p65 pm pm6 pmd)

QuarkXPress

"QXP Document"

None (qxd qxt)

Zoner Callisto/Draw

"ZMF Document"

None (zmf)

Legacy Mac Bitmap

"MWAW_Bitmap"

None (*)

Legacy Mac-tekening

"MWAW_Drawing"

None (*)

Legacy StarOffice-tekening

"StarOffice_Drawing"

None (sda)


Filters voor MATH

Filternaam

API-naam

Mediatype (Extensie)

MathML 2.0

"MathML XML (Math)"

application/mathml+xml (mml)

MathType3.x

"MathType 3.x"

None (xxx)

OpenOffice.org 1.0-formule

"StarOffice XML (Math)"

application/vnd.sun.xml.math (sxm)

PDF - Portable Document Format

"math_pdf_Export"

application/pdf (pdf)

ODF-formule

"math8"

application/vnd.oasis.opendocument.formula (odf)


Filters voor BASE

Filternaam

API-naam

Mediatype (Extensie)

ODF-database

"StarOffice XML (Base)"

application/vnd.sun.xml.base (odb)


Filters voor Grafieken

Filternaam

API-naam

Mediatype (Extensie)

JPEG - Joint Photographic Experts Group

"writer_jpg_Export"

image/jpeg (jpg jpeg jfif jif jpe)

PNG - Portable Network Graphics

"writer_png_Export"

image/png (png)

SVG - Scalable Vector Graphics

"writer_svg_Export"

image/svg+xml (svg)

WEBP - WebP-afbeelding

"writer_webp_Export"

image/webp (webp)


Filters voor PDFIMPORT

Filternaam

API-naam

Mediatype (Extensie)

PDF - Portable Document Format (Draw)

"draw_pdf_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format (Impress)

"impress_pdf_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format (Writer)

"writer_pdf_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format

"writer_pdf_addstream_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format

"impress_pdf_addstream_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format

"draw_pdf_addstream_import"

application/pdf (pdf)

PDF - Portable Document Format

"calc_pdf_addstream_import"

application/pdf (pdf)


Filters voor XSLTFILTER

Filternaam

API-naam

Mediatype (Extensie)

ADO Rowset XML

"ADO Rowset XML"

None (xml)

DocBook

"DocBook File"

application/docbook+xml (xml)

Microsoft Excel 2003 XML

"MS Excel 2003 XML"

None (xml xls)

Word 2003 XML

"MS Word 2003 XML"

None (xml doc)

XHTML

"XHTML Calc File"

application/xhtml+xml (html xhtml)

XHTML

"XHTML Draw File"

application/xhtml+xml (html xhtml)

XHTML

"XHTML Impress File"

application/xhtml+xml (html xhtml)

XHTML

"XHTML Writer File"

application/xhtml+xml (html xhtml)

Unified Office Format tekst

"UOF text"

None (uot;uof)

Unified Office Format werkblad

"UOF spreadsheet"

None (uos;uof)

Unified Office Format presentatie

"UOF presentation"

None (uop;uof)


Help ons, alstublieft!