De titel van een document veranderen

U kunt een titel voor uw document specificeren. Sommige hulpprogramma's voor bestandsbeheer kunnen de titels naast de bestandsnamen van uw document weergeven.

Zo kunt u de titel van het huidige document veranderen:

  1. Kies Bestand - Eigenschappen. Het dialoogvenster Eigenschappen van van het bestand wordt geopend.

  2. Selecteer het tabblad Beschrijving.

  3. Voer nu in het veld Titel de titel in en klik op OK.

Help ons, alstublieft!