Randen voor tabellen en tabelcellen definiëren

Een vooraf gedefinieerde randstijl instellen

 1. Selecteer de tabelcellen die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het pictogram Randen op de werkbalk Tabel (Writer) of op de werkbalk Lijn en opvulstijl om het venster Randen te openen.

 3. Klik op een van de vooraf gedefinieerde randstijlen.

  Dit voegt de geselecteerde stijl aan de huidige randstijl van de tabelcellen toe. Selecteer de blanco randstijl linksboven in het venster Randen om alle randstijlen te wissen.

Een aangepaste randstijl instellen

 1. Selecteer de tabelcellen die u wilt wijzigen.

 2. Kies Tabel - Eigenschappen - Randen (Writer) of Opmaak - Cellen - Randen (Calc).

 3. Selecteer in het gebied Gebruikergedefinieerd de rand(en) die u in een algemene lay-out wilt laten verschijnen. Klik in het voorbeeldvenster op een rand om de selectie van een rand te wijzigen.

 4. Indien u meer dan één rij of kolom selecteert, kunt u de tussenlijnen tussen rijen of kolommen wijzigen. Selecteer de middelste markeringen in het gebied Gebruikergedefinieerd.

 5. Selecteer een lijnstijl en kleur voor de geselecteerde randstijl in het gebied Lijn. Deze instellingen zijn van toepassing op alle randlijnen die in de geselecteerde randstijl zijn opgenomen.

 6. Herhaal de laatste twee stappen voor elke rand.

 7. Selecteer de afstand tussen de randlijnen en de pagina inhoud in het gebied Afstand tot inhoud.

 8. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

Help ons, alstublieft!