Randen voor alinea's definiëren

Een vooraf gedefinieerde randstijl instellen

 1. Plaats de cursor in de alinea waarvoor u een rand wilt definiëren.

 2. Kies Opmaak - Alinea - Randen.

 3. Selecteer één van de standaardrandstijlen in het gebied Standaard.

 4. Kies een lijnstijl, breedte en kleur voor de geselecteerde rand in het gebied van deLijn. Deze instellingen gelden voor alle randen die zijn opgenomen in de geselecteerde Lijnschikking.

 5. Selecteer de afstand tussen de randen en de alinea inhoud in het gebied Afstand tot inhoud. U kunt alleen de afstanden wijzigen als er een rand gedefinieerd is.

 6. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

Een aangepaste randstijl instellen

 1. Kies Opmaak - Alinea - Randen.

 2. Selecteer in het gebied Gebruikergedefinieerd de rand(en) die u in een algemene lay-out wilt laten verschijnen. Klik in het voorbeeldvenster op een rand om de selectie van een rand te wijzigen.

 3. Kies een lijnstijl, breedte en kleur voor de geselecteerde rand in het gedeelte Lijn. Deze instellingen gelden voor alle lijnen die zijn opgenomen in de geselecteerde lijnschikking.

 4. Herhaal de laatste twee stappen voor elke rand.

 5. Selecteer de afstand tussen de randen en de alinea inhoud in het gebied Afstand tot inhoud. U kunt alleen de afstanden wijzigen als er een rand gedefinieerd is.

 6. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

Help ons, alstublieft!